Statistika v marketingu

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  RNDr. Václav Čapek Ph.D. - Nezávislý konzultant a lektor v oboru finančního řízení, managementu, logistiky, informačních systémů astatistického zpracováni dat.  Má mnohaleté zkušenosti z praxe, pracoval jako analytik, konzultant, programátor a manažer. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, Praha, obor Pravděpodobnost a matematická statistika. Je držitelem titulů RNDr., Ph.D.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Veronské náměstí 330, 109 00 Praha 10
 • Termín

 • Termín zahájení:
  6.11.2019
 • Termín ukončení:
  8.11.2019
 • Od – do:
  jednotlivé lekce: 06.11.2019 8:00-13:00, 07.11.2019 8:00-13:00, 08.11.2019 8:00-13:00
 • Doba trvání:
  3 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  15
 • Cena *

 • Cena:
  12950 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cena: 12 950.-  Kč bez DPH. Na vyžádání můžeme fakturovat jako fyzická osoba - neplátce daně. Tj. bez DPH. Toto je výhodné pro fyzické osoby a neplátce daně. V ceně zahrnuto drobné občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda, dle výběru účastníka).

Popis kurzu Statistika v marketingu

Přejete si plánovat a realizovat úspěšné a efektivní marketingové kampaně? Pokročilé statistické metody a postupy jsou v posledních letech velmi často používanými nástroji a to nejen při vyhodnocování těchto kampaní, ale i v mnoha dalších oblastech marketingu, obchodu a průmyslu.

Tématem tohoto kurzu je výuka a procvičení statistických metod vhodných pro využití při marketingových analýzách a marketingovém testování.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech ve volně šiřitelném programu R a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Osnova:

Statistický balík R

 • Opakování základů práce s R (práce se soubory, operace s vybranými typy proměnných, grafický výstup, práce s knihovnami, řízení běhu programu)
 • Integrace R (moduly R v SW třetích stran - PostgreSQL, Tableau)
 • Generování dokumentů z R (knitr)

Principy použití parametrické a neparametrické statistiky

Vybrané statistické metody se zaměřením na využití v marketingu

 • Filozofie testování hypotéz (základ potřebný pro správnou interpretaci výsledků)
 • Principy použití parametrické a neparametrické statistiky (základ potřebný pro správnou volbu metod)
 • Zopakování základních statistických postupů (dvouvýběrové testy, analýza rozptylu, lineární regrese, kontingenční tabulky)
 • Logistická regrese (nástroj na predikci stavové veličiny, např. response konkrétního zákazníka na email)
 • Shluková analýza (nástroj na segmentaci zákazníků)
 • Diskriminační analýza (nástroj na predikci stavové veličiny, např. určení zákaznického segmentu u nového zákazníka)
 • Hodnocení predikce (ROC, lift/gain - srovnání kvality alternativních predikčních modelů)
 • Faktorová analýza (nástroj na poznání skrytých osobnostních charakteristik zákazníků a vytvoření data-based person pro další využití v marketingu)
 • Časové řady (nástroj na poznání a predikci vývoje sledovaných ukazatelů v čase)
 • Kointegrace v časových řadách (nástroj na poznání nejen korelací, ale i příčinných vztahů mezi časovými řadami a modelování dopadů výkyvů jedné časové řady do dalších, např. modelování dopadu změn v počasí do velikosti průměrné objednávky)
 • Analýza bodu zvratu (nástroj na sledování a včasnou reakci na zásadní změny ve vývoji zvolených výkonových ukazatelů)
 • Power analýza (např. odhad počtu potřebných testů v rámci A/B testování)
 • Bayesovská statistika (principy uplatnění apriorních pravděpodobností ve statistickém rozhodování)
 • Analýza přežití (principy práce s tzv. cenzorovanými daty - např. situace, kdy zákazník ještě nenakoupil, ale je již předmětem kampaně, tj. sledujeme dobu do první objednávky)
 • Monte Carlo metody, Bootstrap, Jack-knife (využití náhodných čísel ke zpřesňování odhadů, odhady variability)

Procvičení metod na konkrétních příkladech z praxe

Diskuse, dotazy

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Objednat účast na kurzu - Statistika v marketingu
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.