Specialista na IFRS

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Specialista na IFRS

Oblast Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) je poměrně komplexní a její studium a plné porozumění vyžaduje značnou část času. Navíc v oblasti IFRS dochází v letech 2018 a 2019 k řadě podstatných změn, v účinnost vstupuje několik důležitých standardů.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k účtování a vykazování podle IFRS. Na semináři se účastníci seznámí nejen se základy IFRS, ale i se složitějšími příklady rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS. Na praktických příkladech, které si zpracují doma, si osvěží probíranou látku a zkusí si připravit řešení případů, které mohou následně použít ve své denní praxi.

Semináře pokryjí všechny základy IFRS, včetně oblasti majetku, jeho odepisování, znehodnocení. Součástí budou i všechny nově platné standardy: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. Standard IFRS 9 bude pokryt v rozsahu obvyklém pro podnikatelské subjekty. Všechny oblasti budou demonstrovány na příkladu komplexní účetní závěrky konkrétní akciové společnosti. Součástí seminářů nebude řešení konsolidace účetní závěrky.
Obsah

2. 4. 2019

Úvod k IFRS
* Vazba na české účetnictví
* Vydávání standardů

Koncepční rámec
* Základní definice v IFRS
* Základní rozdíly ve srovnání s českým účetnictvím

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky
* Účetní závěrka podle IFRS – praktický příklad aplikace

Základní standardy v oblasti majetku
* IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
* IAS 38 – Nehmotná aktiva
* IAS 40 – Investice do nemovitostí

15. 4. 2019

Další standardy v oblasti majetku
* IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
* IAS 23 – Výpůjční náklady
* IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
* IAS 17 – Leasing
* IFRS 16 – Leasingy
* IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

Standardy z ostatních oblastí
* IAS 2 – Zásoby
* IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
* IAS 12 – Daně ze zisku
* IAS 18 – Výnosy

29. 4. 2019
* IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
* IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
* IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
* IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie
* IAS 33 – Zisk na akcii
* IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích

13. 5. 2019
* IFRS 9, IAS 32, 39, IFRS 7 – Finanční nástroje
* IFRS 13 – Reálná hodnota
* Test, za jehož úspěšné vyplnění získáte certifikát specialisty na IFRS

Poznámka: V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku či mobilní telefon s kalkulačkou, která umožňuje odmocnění.

Data, ve kterých se budou semináře konat:

2. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5. – 9-16 hod.
Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří sestavují nebo potřebují sestavovat účetní závěrku podle IFRS, připravují výkazy pro mateřskou společnost v souladu s IFRS nebo těmto datům potřebují rozumět a analyzovat je. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.
Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku IFRS osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete komplexní příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na IFRS, na což získáte certifikát.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Evropská 423/178, 160 41 Praha 6

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.