Specialista na IFRS

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  2.4.2019
 • Termín ukončení:
  13.5.2019
 • Od – do:
  2.4.2019 - 13.5.2019
 • Doba trvání:
  více než 5 dní
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  22900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  22 900,- Kč bez DPH

Popis kurzu Specialista na IFRS

Oblast Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) je poměrně komplexní a její studium a plné porozumění vyžaduje značnou část času. Navíc v oblasti IFRS dochází v letech 2018 a 2019 k řadě podstatných změn, v účinnost vstupuje několik důležitých standardů.

Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k účtování a vykazování podle IFRS. Na semináři se účastníci seznámí nejen se základy IFRS, ale i se složitějšími příklady rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS. Na praktických příkladech, které si zpracují doma, si osvěží probíranou látku a zkusí si připravit řešení případů, které mohou následně použít ve své denní praxi.

Semináře pokryjí všechny základy IFRS, včetně oblasti majetku, jeho odepisování, znehodnocení. Součástí budou i všechny nově platné standardy: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. Standard IFRS 9 bude pokryt v rozsahu obvyklém pro podnikatelské subjekty. Všechny oblasti budou demonstrovány na příkladu komplexní účetní závěrky konkrétní akciové společnosti. Součástí seminářů nebude řešení konsolidace účetní závěrky.
Obsah

2. 4. 2019

Úvod k IFRS
* Vazba na české účetnictví
* Vydávání standardů

Koncepční rámec
* Základní definice v IFRS
* Základní rozdíly ve srovnání s českým účetnictvím

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky
* Účetní závěrka podle IFRS – praktický příklad aplikace

Základní standardy v oblasti majetku
* IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
* IAS 38 – Nehmotná aktiva
* IAS 40 – Investice do nemovitostí

15. 4. 2019

Další standardy v oblasti majetku
* IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
* IAS 23 – Výpůjční náklady
* IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
* IAS 17 – Leasing
* IFRS 16 – Leasingy
* IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

Standardy z ostatních oblastí
* IAS 2 – Zásoby
* IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
* IAS 12 – Daně ze zisku
* IAS 18 – Výnosy

29. 4. 2019
* IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
* IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
* IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
* IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie
* IAS 33 – Zisk na akcii
* IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích

13. 5. 2019
* IFRS 9, IAS 32, 39, IFRS 7 – Finanční nástroje
* IFRS 13 – Reálná hodnota
* Test, za jehož úspěšné vyplnění získáte certifikát specialisty na IFRS

Poznámka: V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku či mobilní telefon s kalkulačkou, která umožňuje odmocnění.

Data, ve kterých se budou semináře konat:

2. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5. – 9-16 hod.
Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří sestavují nebo potřebují sestavovat účetní závěrku podle IFRS, připravují výkazy pro mateřskou společnost v souladu s IFRS nebo těmto datům potřebují rozumět a analyzovat je. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.
Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku IFRS osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete komplexní příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na IFRS, na což získáte certifikát.
Objednat účast na kurzu - Specialista na IFRS
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace