S.r.o. z pohledu právního, účetního a daňového

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Gabriela Vilímková, RNDr. Ivan Brychta, Ing. Josef Medek
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  25.4.2019
 • Od – do:
  25.4.2019
 • Doba trvání:
  půldenní a jednodenní
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  4491 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  4 491,- Kč bez DPH

Popis kurzu S.r.o. z pohledu právního, účetního a daňového

V s. r. o. není možné vidět jen jakousi náhradu za podnikání fyzických osob, a pokud uvažujete o jeho založení, mohla by být právě účast na konferenci klíčem k rozhodnutí, zda se skutečně vyplatí formu podnikání změnit.

Pokud již s. r. o. založeno máte, pak by účast na konferenci mohla pomoci odhalit úskalí této formy podnikání a mohla by přispět ke snazšímu zvládnutí všech povinností, které jsou s činností s. r. o. spojeny.

Ujasníte si, jaké jsou možnosti nastavení vnitřního prostředí v s. r. o., jaké povinnosti společníci mají, jakým způsobem ručí. Vyložíme eventuality v dohodě mezi společníky. Věnovat se budeme správnému nastavení vztahů společníků navzájem ve společenské smlouvě, co souvisí se smlouvou o výkonu funkce, jak řešit souběh s pracovním poměrem. Zabývat se budeme také postavením a odpovědností jednatelů s. r. o

Navíc zjistíte, jak postupovat v případě, že naleznete chybu v účetnictví nebo v podaném daňovém přiznání, jakým způsobem těmto chybám předcházet, jak nejlépe komunikovat s finančním úřadem a jaké existují případná sankční rizika z uvedených chyb.
Konference je určená:

pro společníky a jednatele s. r. o., pro fyzické osoby, které zvažují přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci s. r. o., ale i pro účetní a ekonomy, kteří problematiku s. r. o. v praxi řeší.
Cíl konference:

Cílem konference je ucelený rozbor problematiky společností s ručením omezeným, zejména těch menších, tzv. rodinných s. r. o., kde vlastníci, většinou rodinní příslušníci společnost, zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti, zejména v účetních, daňových a právních souvislostech.
Obsah a časový harmonogram:

8:30 - 9:00 Registrace účastníků

9:00 - 10:30 1. blok – S. r. o. z pohledu účetního – RNDr. Ivan Brychta
* založení společnosti z účetního hlediska, rozdělení účetních jednotek, základní povinnosti z pohledu s. r. o. coby účetní jednotky
* účetní období, způsob vedení účetnictví, základní účetní principy
* inventarizace, účetní závěrka s. r. o., rozsah sestavení a povinnosti s ní spojené
* povinnosti jednatelů ve vztahu k účetnictví

10:30 - 10:45 Coffee break

10:45 - 12:15 2. blok – S. r. o. z pohledu daňového – RNDr. Ivan Brychta
* s. r. o. coby poplatník daně z příjmů právnických osob (registrace a další povinnosti)
* s. r. o. ve vztahu k dalším daním (DPH, daň silniční, daň z nemovitých věcí)
* s. r. o. coby plátce daně ze závislé činnosti (registrace a základní povinnosti)
* optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro společnost pracuje
* způsob vyplácení podílů na zisku
* porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.
* daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o.

12:15 - 13:00 Oběd

13:00 - 14:15 3. blok – S. r. o. z pohledu právního – JUDr. Gabriela Vilímková
* členění právnických osob, ručení
* dohody mezi společníky
* nastavení vztahů společníků ve společenské smlouvě
* smlouva o výkonu funkce, souběh
* postavení a odpovědnost jednatelů
* trestní odpovědnost právnických osob

14:15 - 14:30 Coffee break

14:30 - 16:00 4. blok – Kontrola s. r. o. z pohledu Finanční správy – Ing. Josef Medek
* přístup poplatníků při nalezení chyby v účetnictví, v podaném daňovém přiznání
* způsoby řešení a předcházení výše uvedených chyb
* příklady chyb v účetnictví, v podaném daňovém přiznání zjištěné správcem daně
* komunikace se správcem daně
* sankční rizika vyplývající z odhalených chyb

16:00 – 16:30 Shrnutí konference, závěrečná diskuze, dotazy
Objednat účast na kurzu - S.r.o. z pohledu právního, účetního a daňového
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace