Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

 • Lektor

 • Popis
  ŠMÍDOVÁ Jana
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Jungmannova 748/30 (Mozarteum), Praha

Popis kurzu Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně

Určeno pro: mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software

Cíl: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2019, povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2019 a pro rok 2020. Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani včetně připomenutí důležitých změn z roku 2019, které budou mít vliv i na vypořádání daňové povinnosti za rok 2019 - zejména změny ovlivňující způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti přijaté v roce 2019 (zahraniční povinné pojistné i zpětně, změna sazby u nemocenského pojištění v průběhu roku 2019 – jak správně aplikovat pro účely daní), dále - odpovědi na opakující se dotazy: předkládání dokladů v elektronické podobě a k GDPR, příjmy osvobozené a mzdový list apod. Prioritou lektorky je také předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně – zejména se zaměřením na Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (elektronická forma) včetně postupů při dodatečně učiněném prohlášení k dani. Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce, avšak účastníci semináře obdrží kompletní tištěný materiál přednášky.

Program semináře:

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za 2019

 • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, výpočet daně včetně vrácení přeplatků na dani
 • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou, srážková daň po konci roku. Kdy musí poplatník vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání
 • tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění umožňující i dodatečné uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění – vzorové příklady včetně připomenutí základních principů pro učinění prohlášení k dani (a to i dodatečně) – správné vyplnění tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (včetně elektronických podpisů), hlášení změn ze strany poplatníků – zejména zpětně vydaná rozhodnutí státních orgánů, předkládání dokladů v elektronické podobě, vedení mzdové agendy plně elektronicky, GDPR a doklady u zaměstnavatele – vzorové příklady a řešení „problematických situací“, možnost uplatňovat daňové výhody (např. daňového zvýhodnění či slevy na poplatníka) pouze 1x ročně – tzn. v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, platnost vydaných potvrzení pro účely daňového zvýhodnění, platnost vydaných potvrzení od FÚ pro účely slev na dani a daňového zvýhodnění
 • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení – jak správně vyplnit vyúčtování a jeho přílohy – přetrvávající chybovost – upozornění na problematická místa (daňové bonusy, přeplatky na dani), kdo patří do vykazovaných zaměstnanců na Příloze č. 1 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti s názvem Počet zaměstnanců ke dni 1.12.2019 a na Přílohu č. 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona a které z těchto příjmů patří na Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podávané dle § 38da zákona o daních z příjmů
 • potvrzení o zdanitelných příjmech a správnost údajů na těchto potvrzeních – jaké příjmy patří na potvrzení, nejčastější chybovost
 • opravy na dani podle § 38i zákona o daních z příjmů, a to i ve vztahu k základu daně podle § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů - zpětně přiznané povinné zahraniční pojistné, které zvyšuje základ daně, jak postupovat - co s úrokem?
 • jak ovlivní změna celkové výše pojistného na sociální zabezpečení z 25% na 24,8% doplacené příjmy ze závislé činnosti? Jaké sazby pojistného uplatnit při celoročním základu daně?
 • slevy na dani (opakující se chybovost u slevy na manželku) a nezdanitelné části základu daně (výklad bytové potřeby pod § 15 odst. 3 písm. e) - údržba a změna stavby – kdy na DAP), předepsané doklady podle § 38l zákona o daních z příjmů, zda používat čestná prohlášení
 • daňové zvýhodnění se zaměřením na soustavnou přípravu na budoucí povolání a správnou aplikaci pro jednotlivé situace včetně střídavé péče
 • školkovné za 2019 (nárok, jeho výše, povinné náležitosti potvrzení)

Aktuality

 • nejdůležitější změny pro zaměstnavatele ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2020 a připomenutí důležitých změn 2019 - úprava u superhrubé mzdy ve vztahu k povinnému pojistnému a správná aplikace § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů
 • připomenutí (opakující se dotazy zaměstnavatelů): Povinné náležitosti mzdového listu z pohledu daní včetně uvedení příjmů od daně osvobozených na mzdový list
 • naturální mzda nebo zaměstnanecký benefit a další aktuální výklady dle časových možností

diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.

Objednat účast na kurzu - Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti včetně tiskopisů pro plátce daně
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.