Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:

Popis kurzu Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny

Jedná se o roční postgraduální program vhodný zejména pro manažery, kteří chtějí přijímat každodenní organizační výzvy a zvyšovat výkonnost týmů, organizačních jednotek nebo procesů v organizacích. Prolínají se jím hlavní aspekty výkonnosti v pěti funkčních oblastech: zákazníci, provoz, lidé, finance a informace.

Program je zaměřen na techniky a postupy, které manažerovi umožní:
*porozumět a posuzovat celkovou výkonnost organizace,
*hledat optimální přístupy ke zvýšení výkonnosti organizace,
*schopnost rychle a zároveň promyšleně reagovat na změny v okolí i uvnitř organizace, prosadit, naplánovat a uřídit změnu v organizaci.

Vyvrcholením programu je „Pracovní projekt“, ve kterém studenti aplikují různé manažerské koncepty na problémy jejich vlastní organizace a navrhují praktické doporučení ke zvýšení její výkonnosti. Student tak má možnost aplikovat nové vědomosti a dovednosti v kontextu konkrétní organizace, demonstrovat schopnost reálně navrhnout a řídit změnový program.

Program se skládá ze tří na sebe navazujících bloků:
Výkonnost organizace
*Výkonnost organizace z různých úhlů pohledu (odlišné funkční perspektivy vs. pohledy různých zainteresovaných osob)
*Měření efektivity marketingu, řízení lidí, řízení provozu, řízení informací a řízení financí
*Jak propojit měření výkonnosti se strategickými cíli organizace
*Účinek měření výkonnosti na chování lidí

Zvyšování výkonnosti
*Holistický a funkční přístup ke zlepšování výkonnosti
*Interakce mezi kontrolním systémem a lidmi
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím analýzy externího prostředí organizace
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím posilování schopností organizace
*Zavádění inovací
*Architektura organizace (organizace vztahů se zaměstnanci, dodavateli a ostatními zainteresovanými osobami v organizaci a jejím okolí)
*Zlepšování výkonnosti prostřednictvím budování reputace (budování vztahů s odběrateli a zákazníky)

Řízení projektů a změn
*Řízení ohraničených a neohraničených problémů
*Hodnota a význam různých pohledů na problém
*Pochopení cílů změny
*Reakce různých lidí a organizací na změny
*Plánování změny
*Jak porozumět jednotlivým skupinám, jejich zájmům a strategiím
*Měření výsledků
*Vyhodnocování výsledků, učení se a zavádění korektivů

Význam pro vaši kariéru a uplatnění
Řízení výkonnosti a změny je všeobecná kvalifikace k zvyšování výkonnosti ve společnosti v klíčových aspektech řízení: marketing, účetnictví, provoz, řízení lidských zdrojů atd. Tento modul je vhodný pro všechny sektory: soukromé, veřejné a dobrovolné / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou dostatečně koncipované tak, aby byly užitečné pro lidi, pracující v organizacích všech velikostí, od nadnárodních až po jednotlivé podnikatele. Samostatná kvalifikace je určena především pro střední a vyšší management, ale je vhodná pro všechny úrovně manažera.

Program zahrnuje:
*Pravidelný kontakt s tutorem (lektorem), který poskytuje vedení při studiu, hodnocení písemných prací a osobní koučink zaměřený na růst výkonnosti studenta
*Kompletní studijní materiály (písemné)
*Účast v diskusních skupinách na internetu
*5 písemných prací s individuální zpětnou vazbu ke každé z nich
*Řízenou výměnu zkušeností se spolužáky formou pravidelných setkání studijní skupiny, tzv. tutoriálů
*Dvoudenní rezidenční školu zaměřenou na řešení vybrané případové studie
*Pracovní projekt
*Certifikát o absolvování kurzu
Objednat účast na kurzu - Řízení inovací, růstu výkonnosti a změny
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.