Řešení sporů při realizaci stavebních zakázek a zakázek dle FIDIC

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D. - advokát - lektor ICC ČR, specializace na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Řešení sporů při realizaci stavebních zakázek a zakázek dle FIDIC

Program:
* Úvod k řešení sporů ve stavebnictví, způsoby řešení sporů při realizaci stavebních zakázek, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů
* Problémy vznikající díky nedostatečné nebo nevhodné definici předmětu smlouvy
- Definování předmětu plnění odkazem na projektovou dokumentaci, odpovědnost za chyby projektové dokumentace
- Odpovědnost za projektovou dokumentaci v FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
- Jak ujednání o určení ceny odkazem na rozpočet ovlivňuje rozsah předmětu díla
* Jak postupovat v případě, kdy se ukáže jako nezbytné změnit původní předmět díla nebo podmínky jeho realizace
- Změny díla v. změny smlouvy, kdy je nutná písemná dohoda o změně
- Nejasná dohoda o změně termínu plnění a dopad do povinnosti hradit smluvní pokutu a náhradu škody
- Variace dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
* Pojem Claimu dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
- Základní přehled Claimů objednatele a zhotovitele
- Postup při uplatnění Claimů
* Definice ceny a spory týkající se určení ceny díla
- Způsoby určení ceny díla, měřená zakázka dle FIDIC 1999 Red Book
- Určení ceny odkazem na rozpočet
- Možnost zvýšení dohodnuté ceny díla, kdy je změna ceny díla změnou smlouvy vyžadující dodatek ke smlouvě
* Problémy vznikající v okamžiku, kdy má být dílo dokončeno a předáno
- Kdy je dílo právně provedeno
- Předávací protokol a odmítnutí podpisu předávacího protokolu objednatelem
- Jak postupovat, pokud má dílo v době předání vady,
- Převzetí dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
* Reklamace díla a spory týkající se vytknutí vad díla
- Rozdíl mezi odpovědností za vady a zárukou
- Co je vadou díla, jak se má správně reklamace uplatnit
- Uplatnění reklamace dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book
- Do kdy je nutné reklamaci uplatnit, jaké vady je možné uplatnit i po uplynutí záruční doby
- Jak správně uplatnit slevu z díla, jak určit výši slevy
- Možnost objednatele odstranit vady na vlastní náklady a požadovat úhradu těchto nákladů po zhotoviteli
* Odstoupení od smlouvy
- Kdy je možné od smlouvy odstoupit, dopad odstoupení do povinností stran
- Vydání bezdůvodného obohacení a určení jeho výše
- Smluvní možnost vyloučení odstoupení, omezení smluvních důsledků odstoupení ve smlouvách uzavřených se spotřebiteli
* Spory týkající se zajištění splnění smlouvy (smluvní pokuta, zádržné, bankovní záruka a její neoprávněné čerpání)
* Spory týkající se náhrady škody
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Platónova 11, 143 00 Praha 4

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace