Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  KŘÍŽEK Zdeněk
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  DAKREZ, Ve Lhotce 1018/23a, Praha
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví

 

Určeno pro: začínající mzdové účetní (rekvalifikace). Určeno pro omezený počet posluchačů max. 10. Kurz je akreditován MŠMT (ceritfikát). Držitelem akreditace je DAKREZ s.r.o. , IČO 28179269. Cena 12.000 Kč je osvobozena od DPH. Účastníci kurzu obdrží rozsáhlé pracovní materiály lektora, které budou řazeny podle jednotlivých tematických okruhů. Obsahem těchto materiálů bude nejen výklad, ale i řada praktických cvičebních příkladů. Dále obdrží publikace vydané nakladatelstvím ANAG: Abeceda mzdové účetní, Zákoník práce stručný komentář, Zákon o nemocenském pojištění, Zdravotní pojištění, Náhrada mzdy, Pojistné na sociální zabezpečení, Zdanění mezd a platů. Rozsah kurzu je 80 hodin. Kurz bude probíhat 2x týdně v čase 16.30 - 19.30 v sídle společnosti DAKREZ s.r.o., Ve Lhotce 1018/23a, Praha 4

Pracovněprávní problematika

Povinnosti mzdové účetní při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů

• vedení osobní agendy • zpracování osobních údajů a jejich ochrana • GDPR • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a skončení pracovního poměru

Zákoník práce - pracovněprávní oblast

• pojem závislá činnost • nelegální práce, předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • právní předpisy vztahující se do Zákoníku práce tj. Zákon o zaměstnanosti a Zákon o pracovnělékařské službě vznik pracovního poměru • náležitosti pracovní smlouvy • pracovní smlouva na dobu určitou, neurčitou • zkušební doba • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ) • doručování písemností • odstupné, odchodné, odbytné

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

• dohoda o pracovní činnosti • dohoda o provedení práce

Pracovní doba

• evidence pracovní doby • rozvržení pracovní doby • přestávky v práci • výkon práce přes obecnou pracovní dobu • pracovní pohotovost

Dovolená na zotavenou

• délka dovolené • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené • krácení dovolené, přerušení dovolené • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené • mateřská dovolená a čerpání dovolené

Překážky v práci

• na straně zaměstnavatele • na straně zaměstnance • mateřská a rodičovská dovolená • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Zaměstnávání cizinců

• zaměstnanec evropské unie • zaměstnanec z jiných států • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní pojišťovně

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

• zaměstnávání invalidních a částečně invalidních osob • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Mzdová problematika

Mzda, průměrný výdělek, srážky

• mzda, minimální mzda, zaručená mzda • plat a odměna za pohotovost • zákonné příplatky ke mzdě, platu • splatnost a výplata mzdy nebo platu • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek • průměrný výdělek a jeho praktické výpočty

Zdravotní pojištění

• plátci pojistného – jednotlivé kategorie • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • způsob výpočtu a odvodu pojistného • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně

Pojistné na sociální zabezpečení

• poplatníci pojistného • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • výpočet a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení • sankce za neplnění povinností vůči SSZ

Dávky nemocenského pojištění

• účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení pro další výplatu nemocenské od 14. dne trvání pracovní neschopnosti • krácení a vyloučení nároku na nemocenské • otcovská poporodní péče • dlouhodobé ošetřovné

Důchodové pojištění

• povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání důchodců • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání • příklady k vyplňování ELDP • kdy vzniká nárok na důchod • jednotlivé druhy důchodů • výpis dob pojištění

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

• příjmy, které podléhají zdanění • příjmy, které jsou osvobozeny od zdanění • slevy na dani u poplatníka • daňové zvýhodnění na děti poplatníka a daňové bonusy • výpočet záloh na dani u poplatníka • odvody daní - termíny • roční zúčtování záloh na dani poplatníkovi • nezdanitelné části základu daně

Náhrady cestovních výdajů

pojem pracovní cesta • jednotlivé druhy náhrad • termíny vyúčtování pracovních cest • tuzemské a zahraniční pracovní cesty

Vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování

Závěrečný test, vyhodnocení kurzu a předání osvědčení

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ANAG, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ANAG, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.