Rekvalifikační kurz - Lektor dalšího vzdělávání

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3189742
 • Akreditováno:
  rekvalifikace - akreditované MŠMT (podle zákona č. 435/2004 Sb.)
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  13600 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Rekvalifikační kurz - Lektor dalšího vzdělávání

Alkion centrum, s.r.o. Vás srdečně zve k účasti na kurzu lektorských dovedností zakončeného kvalifikační zkouškou podle NSK (kód: 71-005-T) 

 

Cílem kurzu je připravit zájemce o danou problematiku na cestu profesionálního lektora, který vykazuje přesah svého pedagogického působení do oblasti psychologie, filozofie i sociologie. Profese vzdělavatele dospělých směřuje k pojetí průvodce vzděláváním a tady profesionální lektor uplatňuje nejen vlohy pedagogické, ale aplikuje specifické prvky andragogiky, což je péče a podpora. 

Zabývat se budeme základními tématy, jako je práce lektora se skupinou, metodika lektorské práce, interaktivita, příprava lektora na výuku, zhodnocení výuky a práce se studijními materiály. Mezi důležité prvky lektorské profese máme zařazeno vystupování, rétoriku v celé šíři, práce s hlasem, slovem, ale i výrazem a řečí těla.

 

A co je přidanou hodnotou lektorského kurzu v Alkionu?

 

 • Přidanou hodnotou kurzu je především rozšíření okruhů výuky o základy psychologie.
 • Předat účastníkům informace a přispět k jejich zakotvení v dovednostech.
 • Zdůraznit potřebu rozvíjení vlastní osobnosti, hospodaření se silami a zakomponování psychohygieny s akcentem na psychickou odolnost a stabilitu vzdělavatele dospělých.
 • Pro absolventy kurzu připravujeme následné aktivity, jako je supervize nebo nadstavbové semináře.

 

Fotogalerie:

 

Cílová skupina:

 • Lektoři dalšího vzdělávání
 • Interní lektoři a trenéři ve firmách
 • Odborníci, kteří příležitostně předávají své zkušenosti
 • Zájemci o lektorskou činnost.
 • Zájemci o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ podle Národní soustavy kvalifikací.

 

 

Cíle kurzu:

 • Zvýšit kvalitu lektorské práce.
 • Připravit lektory na výkon jejich profese.
 • Rozšířit znalosti a především dovednosti lektorů.
 • Přinést osobnostní rozvoj do lektorské profese
 • Připravit lektory na zkoušku z profesní kvalifikace„Lektor dalšího vzdělávání“.

 

Témata kurzu:

 • Komunikační dovednosti a prezentace lektora.
 • Práce lektora s dynamikou skupiny.
 • Metodika lektorské práce.
 • Interaktivita ve skupině.
 • Příprava lektora na výuku.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání.
 • Příprava a práce se studijními materiály.

 

 

Lektoři kurzu:

 • Mgr. Květa Hrbková
 • PhDr. Iva Borská, CSc.

 

 

Průběh a závěr kurzu:

Kurz obsahuje celkem 120 hodin + závěrečná zkouška.

Závěrečná zkouška probíhá před 2 člennou zkušební komisí.

Úspěšný absolvent získává Osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, 71-005-T

 

Termíny prezenčního setkání: PŘIPRAVUJEME kurz na jaro 2017
   
   
Kvalifikační zkouška: PŘIPRAVUJEME
Cena kurzu: 13 600,-Kč + 4 900,-Kč zkouška
Místo konání: Praha