Psychodiagnostické metody, testy: 16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  14.11.2019 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  14.11.2019 – 16:00 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  7
 • Cena *

 • Cena:
  4000 Kč (konečná cena, firma není plátce DPH)
 • Popis ceny:
  nejsme plátci DPH, cena je konečná

Popis kurzu Psychodiagnostické metody, testy: 16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace

Cílová skupina

 • personální manažeři
 • manažeři firem
 • studenti psychologických oborů
 • majitelé firem
 • obchodníci
 • zaměstnanci personálních agentur
 • a další zájemci o psychologické testování osobnosti.

Cíl

 • získat informace o možnostech testování osobnosti
 • vyzkoušet si některé testy a dotazníky na sobě
 • zjistit konkrétní možnosti testování ve vlastní praxi
 • získat relevantní informace pro definování zadání pro psychologa
 • naučit se interpretovat výsledky testů a dotazníků
 • sdílet znalosti a informace s ostatními účastníky kurzu

  Obsah

 • co vlastně testujeme v organizaci
 • kompetenční model
 • co může poskytnout psychologická diagnostika
 • testy osobnosti
 • 16PF, ICL, testování intelektové kapacity TSI, postojové orientace, projektivní testy, testy na koncentraci pozornosti atd.
 • „zkoušení“ a testování dovedností a chování lidí v organizaci
 • pozorování
 • principy A.C.)
 • dostupné testy a dotazníky pro nepsychology
 • MBTI
 • test transakční analýzy
 • test strategie řešení konfliktů
 • Belbinův test týmových rolí
 • dotazník o stylech řízení
 • testování matematicko-logického myšlení
 • projektivní testy
 • případové studie a cvičení, která mapují různé kompetence

Metody výuky: výklad, vyzkoušení si některých dotazníků, získání podpůrných materiálů.

Klíčová slova: psychodiagnostika, psychodiagnostické metody, testování, MBTI, projektivní test, dotazník, diagnostika v personalistice, personalistika, personalista, výběrové řízení, posouzení způsobilosti, psychologie firemní, organizační psychologie, test pozornosti, testy IQ, Belbin, týmové role, modelové situace, AC, DC, proces náboru, talent management, manažerský potenciál, test osobnosti

Lektor: PhDr. Luděk Vajner, nezávislý konzultant a lektor v oblasti rozvoje managementu

Není-li stanoveno jinak, probíhá kurz od 9:00 do 16:00 na adrese našeho sídla Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1.

Objednat účast na kurzu - Psychodiagnostické metody, testy: 16PF, TSI, dotazníky - MBTI, TAT, ICL, Belbin, modelové situace
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.