Projektové řízení III – Rozvoj osobnosti projektového manažera

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3688475
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  14
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Projektové řízení III – Rozvoj osobnosti projektového manažera

Úvod
Styl řízení projektu, schopnost vypořádat se s překážkami v průběhu realizace a míra úspěchu mají přímý vztah k osobnosti projektového manažera. Sebepoznání a uvědomění si svých silných i slabších stránek pro řízení projektů dává manažerovi více jistoty a prohlubuje jeho schopnost vnímání sebe a svého přístupu v jednotlivých fázích projektu. Výsledkem je snadnější rozhodování a efektivnější komunikace se všemi zúčastněnými v projektu.

Cíle
Absolventi kurzu budou schopni lépe poznat silné a slabé stránky své osobnosti, naučit se s nimi pracovat, vytvářet a rozvíjet dobré vztahy uvnitř svého týmu i s ostatními účastníky projektu, osvojit si a rozvinout vybrané metody a nástroje řízení lidí v podmínkách projektu, efektivně zvládat a řídit základní typy konfliktů v projektu, efektivně využívat metody vedoucí ke spolehlivé dohodě zainteresovaných stran na projektu.

Obsah
Osobnost manažera a mezilidské vztahy. Jak vytvářet a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi a v týmu. Řízení konfliktů v projektu. Vyjednávání jako základní dovednost při řízení projektu. Plán osobnostního rozvoje.

Metodika
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, skupinová a individuální cvičení, modelové situace.

Určeno
Pracovníkům, kteří působí na pozici manažera projektu, specializovaným členům projektových týmů se zkušeností v účasti na projektech, manažerům a pracovníkům odpovědným za organizování větších komplexních akcí/projektů.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde