PROFITABILITA – JEJÍ VNÍMÁNÍ A UŽITÍ PŘI SOUČASNÉM FIREMNÍM, ORGANIZAČNÍM A BUSINESS ŘÍZENÍ

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis

  Ing. Tomáš Petřík - senior business a manažerský – BMC konzultant
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu PROFITABILITA – JEJÍ VNÍMÁNÍ A UŽITÍ PŘI SOUČASNÉM FIREMNÍM, ORGANIZAČNÍM A BUSINESS ŘÍZENÍ

Popis kurzu

.

Cíle kurzu

Na semináři se naučíte produktivně strukturovat, odvodit a v praxi komplexně používat ziskovost (profitabilitu), ale i nákladovost (cost efficiency) v soudobém firemním, organizačním i business řízení a podnikání, ale i v řízení projektů a užitých zdrojů.

Získáte produktivní znalosti o nákladovosti (zásadní pro současné organizace včetně strukturovaných organizací veřejného sektoru, ale i tzv. neziskové organizace i službové entity i firmy a podniky) a následně z ní vyplývající ziskovosti – profitabilitě. To znamená získání znalostí o zásadním i spojovacím finančním i hodnotícím, ale i řídícím kritériu/nástroji odvozeném ze zisku (profit), včetně jeho soudobého užití ve finančně – účetních celkových (agregovaných) i dílčích formách (Direct profit, Gross Profit/margin…, EBITDA, EBIT, OI, NOPAT, NOPLAT…, EAT, EBT… i jejich odvození z manažersky produktivních výsledovek, ale i praktické užití těchto výsledovek při řízení s moderní preferencí tzv. účelových výsledovek a provozního cílení).
Naučíte se komplexní aplikaci nákladovosti a zejména profitability (výnosy/tržby ponížené o náklady) v současné produktivní firemní (včetně mezinárodních společností a jejich forem operujících v ČR), podnikové, organizační, manažerské, business i investorské praxi.

Stranou nezůstanou ani zásadní řídící a manažerské (tedy i controllingové a reportingové) metody založené na profitabilitě a to dílčí (např. dnes nutně produktové, zákaznické, službové, zakázkové, projektové, investiční, stále více procesní atd.) a celkové (např. celofiremní- agregovaný provozní zisk – EBIT, celkový zisk EBT, ROCE, ROA, ROE atd.), ale i symetrické, tj. dílčí a celkové nákladovosti.

Naučíte se zásadní koncepci a metody tzv. řízení ziskem (u) ve vztahu k nákladům, včetně odvození a užití manažersky i reportingově produktivních sestav (např. zásadní dílčí – interní a celkové účelové výsledovky, propojení na rozpočty, odchylky i investice atd.), což je ve vyspělé praxi rozšířenou metodou ekonomického a finančního řízení (EFŘ), manažerského účetnictví i finančního controllingu. Tato koncepce je běžná v zahraničí a u nás začínající se široce implementovat. Na tuto skutečnost je potřeba reagovat, k čemuž přispěje i tento vzdělávací program zaměřený na aktuální kompetence a dovednosti i na kvalitní praxi, a to včetně jejího přizpůsobení rozvíjející se a objektivně zaostávající praxi v ČR.

Určeno pro

Zejména pro klienty s ekonomickým, finančním, manažerským a business i investičním povědomím, ekonomy a finanční i zkušenější výkonné a provozní manažery, pro účetní profesionály, manažerské účetní a kontrolory včetně reportingových specialistů, cost managery nákladů, pro všechny vedoucí pracovníky včetně administrativních, ředitele, majitele firem, investory i pracovníky moderních organizací (tj. i organizací tzv. veřejného sektoru a státní správy), včetně specifických současných službových, ale i projektově a investičně řízených i pojímaných firem a businessu.

Je určen i pro všechny ostatní, kteří chtějí zefektivnit a propojit ekonomiku, finance, provoz a business, a zavést tak nezbytný způsob celkového moderního ekonomického a finančního řízení (EFŘ), včetně a zejména pak zásadního a v praxi zažitého řízení ziskem (i náklady), tedy řízení na základě dílčí a celkové nákladovosti a následně profitability – ziskovosti.

Obsah kurzu

• náklady a výnosy i zásadní tržby z hlavní činnosti (Sales), profitabilita a její vztah k nákladovosti i zásadním nákladovým druhům a saldům (např. klíčové náklady prodeje – cost of sales odvozující přímý zisk i marži – direct profit v účelových – manažerských výsledovkách vhodných pro současné řízení včetně moderního reportingu),
• zdroje a sestavy (produktivní výsledovky: český účetní standard CAS i mezinárodní účetní standard IFRS , jejich praktická interpretace a syntéza, ale i odvození, druhové a účelové výsledovky pro současnou lokální praxi),
• odvození a užíti profitability včetně jejích relativních soudobých zásadních ukazatelů (např. ROS, ROCE, ROIC, ROA, ROE…) i nákladovosti, včetně produktivních nákladových sald (např. náklady prodeje/ů – cost of sales…, sdružené náklady na administrativu a ústředí – administrative expenses atd.), ale i dnes neopominutelných celkových nákladů kapitálu (např. v praxi rozšířeného a užívaného WACC – vážených nákladů kapitálu), a to i ve vtahu k zapojeným a provozním aktivům (NOA) a bilanci – rozvaze a užití provozních a investovaných zdrojů (i kapitálu),
• nadstavbové kritérium ekonomického zisku EVA a produktivní benchmarking – srovnávání a užití těchto propojených současných klíčových finančních ukazatelů i poměrů (financial ratios) v současné praxi s důrazem na ziskové i nákladové metriky a jejich vztahy,
• užití zisku a ziskovosti – profitability ve firemním/byznys (včetně mezinárodních firem a jejich forem operujících v ČR) a organizačním řízení, včetně praktického odvození a užití manažerských, business a vlastnických sestav,
• zapojení moderní klientské nákladovosti a ziskovosti i hodnoty – vhodné pro současné moderní organizace s napojením na rozpočty/vání a pro rozvinuté organizace až na procesy, pro službové společnosti i investování, podpořené nezbytným finančním řízením zahrnujícím standardně i řízení zisku/em, které je obvykle součástí manažerského účetnictví včetně řízení nákladů a finančního controllingu i reportingu,
• cílové řízení (MBO), odvození a vazba soudobých komplexních cílů, včetně zásadní a integrující profitability na celkovou strategii společnosti, organizace – CBS (včetně klientské spokojenosti i efektivity a nákladovosti) i současného businessu,
• zisk a ziskovost a celková hodnota podniku/firmy i businessu (EV), její druhy a konkrétní odvození i jejich vztahy,
• praktické moderní odvození celkové hodnoty – EV firmy/podniku, businessu i investice a projektu, pomocí celkovými náklady kapitálu diskontovaných volných hotovostních toků FCF a jejich odvození ze zisku a jeho uzpůsobených forem (např. NOPAT, NOPLAT…, ROCE…, převod CAS provozního výsledku (PVH) hospodaření na EBIT atd.),
• základní ocenění (valuace) současné perspektivní a konkurenceschopné firmy, podniku a businessu, včetně klíčového současného vlivu investorského vnímání i řízení na moderní ekonomické a finanční řízení (EFŘ) firmy, podniku, businessu i moderní organizace,
• základní užití nadstavbové úrovně tržní EV (Enterprise value), včetně profitability a jejich vazeb, v praxi firemního a business řízení i jeho systémů a nástrojů (např. manažerské účetnictví včetně controllingu, nákladové účetnictví a benchmarking, reporting atd., včetně jejich vhodných i dostupných zdrojů a analytické podpory, ale i praktických ukázek a příkladů z kvalitní praxe zahrnující i praxi a zakázky lektora BM Consultanta Ing. Tomáše Petříka.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Dále při účasti kurzu obdržíte kvalitní podkladové materiály a přílohy, včetně komplexní internetové podpory i zásadní podpůrné literatury, včetně zahraniční. Materiály jsou doplněny současnou anglickou terminologií zásadních odborných výrazů, mezinárodními zkratkami s vysvětlivkami i komplexními případovými studiemi a výpočtovými příklady a mohou být využity i k samostudiu.

Moderní a interaktivní vzdělávací seminář je podporováván i kontinuální a distanční konzultační podporou jeho autora a senior – BMC konzultanta Ing. T. Petříka, který s danou problematikou přichází do kontaktu v dennodenní a konkurenční praxi a na praktické problémy i dotazy klientů je schopen tak zareagovat i po zažití a odzkoušení semináře v jejich reálné praxi.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace