Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  30
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky

Úvod
Norma ISO 9001 vydaná v roce 2000 a s poslední revizí v roce 2015 řeší systém managementu kvality novým přístupem, a to procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které jsou certifikovány podle požadavků normy ISO 9001 nebo ISO/TS 16949 nebo se na certifikaci připravují. Aktualizovaná norma v roce 2015 klade další důraz na myšlení zaměřené na rizika a tím na odstraňování příčin možných neshod a jiných problémů. Dále v poslední normě je velký důraz kladen na porozumění potřebám a očekávání zákazníků, potřebám vlastníků a více než na dokumentované postupy je kladen důraz na způsoby či metody umožňující dosahování efektivních výsledků. Znalost obsahu revidované normy a její správné pochopení je základem nejen pro vytvoření, implementování, udržování a zlepšování systému managementu kvality organizace, ale i pro jeho auditování a vyhodnocování efektivnosti systému managementu kvality. V tomto kurzu budou účastníci seznámeni se všemi požadavky normy ISO 9001, s managementem rizik, s doporučeními normy ISO 19011, včetně související normy pro management ekonomiky kvality ISO 10014 a s požadavky relevantních zákonů ke kvalitě.

Cíle
Účastník kurzu získá za své aktivní účasti základní znalosti pro implementaci požadavků normy, zákazníka a zákonů do systému managementu kvality a pro jeho udržování.

Obsah
Systémy managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2015. Termíny a definice, zásady managementu kvality. Procesní přístup, zvažování rizik. Kontext organizace, vedení (leadership). Plánování, podpora, provoz. Hodnocení výkonnosti, zlepšování. Interní audity systému managementu kvality ve smyslu návodu normy ISO 19011. Řízení programu auditů; Provádění auditů; Kompetence a hodnocení auditorů. Zákon č. 22/1997 Sb., technické požadavky na výrobky. Občanský zákoník č. 460/2016 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii. Management rizik dle ISO 31000. Analýza rizik. Analýza dopadů, rámec pro řízení rizik. Plán zvládnutí rizik. Kritéria rizik, posuzování rizik. Ekonomický management kvality ve smyslu doporučení normy ISO 10014 pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Vyhodnocování nákladů na kvalitu. Hodnocení spokojenosti zákazníka. IMS – integrovaný systém managementu. CSR – společenská odpovědnost. EMS, EMAS – systémy environmentálního managementu. HSMS – systém managementu BOZP. ISMS – systém managementu bezpečnosti informací. TQM – management totální kvality.

Metodika
Interaktivní výklad s cílenou diskuzí, uvádění příkladů z praxe.

Určeno
Pracovníkům působícím v systému managementu kvality, především vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení, představitelům managementu pro kvalitu, manažerům kvality a auditorům kvality.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Gradua-CEGOS, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace