Pacifická dráha – dvoudenní varianta

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  workshop
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2688233
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:

Popis kurzu Pacifická dráha – dvoudenní varianta

Trénink řízení programu/portfolia formou unikátní manažerské hry. Je určen jak pro začátečníky, tak pro osoby se zkušeností v projektovém řízení. Účastníci mají možnost vyzkoušet si různé role při přípravě a řízení projektu.

Pozn.: Tento kurz realizujeme pouze jako in-house. V případě zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Účastníci tréninku řeší formou hry projekt výstavby transkontinentální železnice v USA, jednoho z největších projektů své doby, a přenesou se tak do 60. let 19. století - míst a období, které každý zná z legendárních příběhů Karla Maye a velmi rychle se tak s příběhem ztotožní.

Praktická realizace projektu se stanoveným rozpočtem a termínem

Intenzivní prožitek s důkladnou zpětnou vazbou

Kombinace získání znalostí i praktických „tvrdých a měkkých“ dovedností

Co Vám kurz přinese

Během simulace zažijete různé situace při přípravě a realizaci projektu, které se velmi blíží reálným zkušenostem.

 • Zjistíte, jaké postupy při přípravě a realizaci projektu jsou efektivní a které jsou naopak kontraproduktivní.
 • Poznáte na vlastní kůži dynamiku vývoje projektového týmu.
 • Osvojíte si klíčové principy a nástroje přípravy a realizace projektu.
 • Získáte jedinečný intenzivní zážitek, který zaručí efektivní přenos nabytých poznatků do praxe.
 • Uvědomíte si, že je třeba vždy přemýšlet nejenom nad tím CO se dělá, ale také JAK se to dělá, co je efektivní a co nikoliv.

Cílem tréninku je zažít maximum možných situací při přípravě a realizaci projektu a s využitím následného rozboru efektivně přenést nabyté zkušenosti do vlastní praxe. Toto zaměření umožňuje velkou míru přizpůsobení individuálním podmínkám a požadavkům. Mimo jiné lze hru realizovat se zaměřením především na:

 • trénink přípravy a řízení projektů,
 • trénink vedení týmu a souvisejících manažerských dovedností,
 • teambuilding pro nově ustavený tým projektu, který je provázán s úvodním plánovacím workshopem,
 • možnost si ověřit chování lidí v zátěžové situaci a mít tak doplňující podklad pro nominaci na určitou pozici apod. (např. kandidátů na pozice projektových manažerů nebo vedoucích týmů).
Unikátní produkt na českém trhu (první simulace projektu – manažerská hra v českém jazyce a s vysokým stupněm flexibility).
Poučení z vlastních chyb i úspěchů je nejefektivnější způsob rozvoje kompetencí.
Simulace testuje manažerské a vůdcovské schopnosti jednotlivců a podporuje formování týmů.

Obsah kurzu

Definice a zahájení projektu
WBS, harmonogram
Rizika
Role a zodpovědnosti
Realizace

Dne 10. května 1869 byl zatlučením zlatého hřebu dokončen jeden z velkých projektů 19. století, stavba První transkontinentální železnice na území Spojených států amerických. Tato železniční trať poprvé propojila východní a západní pobřeží Států a v dosud nevídaném měřítku umožnila transport lidí i zboží napříč kontinentem pomocí nejmodernější tehdy známé technologie. Velká část trati je v provozu dodnes.
V naší hře máte příležitost se do tohoto období vrátit – budete schopnějšími staviteli, a dokončíte stavbu rychleji, nebo se nástrahy Divokého západu ukáží být nad Vaše síly a budete smeteni dravou konkurencí?

Den 1.

První den je věnován nácviku inicializace a plánování projektu, který je následně i prakticky realizován. Účastníci pracují v týmech.

 • Předprojektová fáze

 •  
  • Než se pustíme do práce…Smysl předprojektových prací
  • Definice projektu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
  • Stanovení kritérií úspěchu
  • Zahájení projektu
 • Projektová fáze: Plánování

  • Dekompozice struktury projektu: Od vize k výstupům (produktům)
   • Technika work breakdown structure (WBS) – případová studie, reflexe
 •  
  • Časové plánování projektu s využitím kritické cesty a Ganttových diagramů – případová studie, reflexe
  • Sestavení organizační struktury projektu pro realizační fázi – případová studie, reflexe
  • Řízení rizik daného projektu (získaná opatření budou přenesena do samotné realizace).

Den 2.

 • Projektová fáze: Realizace

Druhý den je věnován samotné realizaci projektu.

Účastníkům jsou přiděleny role v projektovém týmu a řídícím výboru (projektový manažer, stavbyvedoucí, logistik, nákupčí, člen řídícího výboru – guvernér, člen řídícího výboru – ředitel dodavatelské společnosti, atp.). Následně mají za úkol propojit východní a západní pobřeží USA železniční tratí v omezeném časovém limitu.

V průběhu realizace musejí jednotliví účastníci i celý tým řešit nečekané události, změny v projektu, výkyvy cen vstupů, atp.

 • Projektová fáze: Ukončení

Na závěr celého tréninku probíhá detailní vyhodnocení a zpracování lessons learned pro využití v každodenní praxi všech účastníků.

Video doplňující kurz Pacifická dráha – dvoudenní varianta