Odpadové hospodářství a obaly

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Novodvorská 994, Praha 4
 • Termín

 • Termín zahájení:
  4.6.2019
 • Termín ukončení:
  5.6.2019
 • Doba trvání:
  2 dny
 • Cena *

 • Cena:
  7500 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Odpadové hospodářství a obaly

Komu je školení určeno

• pracovníkům zodpovědným za odpadové hospodářství ve firmě
• podnikovým ekologům
• managementu firem, které jsou původci odpadu
• managementu organizací, které sbírají a zpracovávají odpad

Obsah školení

• základní právní předpisy
• aktuální změny v legislativě – novinky v odpadovém hospodářství
• nakládání s odpady v praxi
• povinnosti při nakládání s odpady
• povinnosti původce odpadů
• odpadový hospodář
• shromažďování a skladování, využívání a odstraňování odpadů
• povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady
  a vybranými zařízeními, zpětný odběr, evidence a ohlašování odpadů,
  plány odpadového zařízení
• nejčastější nedostatky a chyby + nápravná opatření
• sankce za neplnění povinností, které vyplývají z legislativních požadavků
• účel a předmět zákona
• základní povinnosti při nakládání s obaly a s odpady z obalů
• autorizovaná obalová společnost
• výkon státní správy v oblasti nakládání s obaly
• ochranná opatření, opatření k nápravě, pokuty
• přílohy k zákonu
• vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 
  údajů z této evidence
• způsob a rozsah vedení evidence
• způsob a rozsah ohlašování údajů z evidence
• přílohy k vyhlášce – výkazy
• metodický pokyn odboru odpadů MŽP k provedení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
• návod k vyplnění ročních výkazů o obalech a odpadech z obalů na základě vyhlášky
  č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této 
  evidence
• praktická ukázka vyplňování výkazů EKO – KOM

Co Vám školení přinese

Na školení získáte komplexní přehled o aktuálně platných legislativních
požadavcích a představíme Vám, jakým způsobem tyto požadavky naplnit.
Dozvíte se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky a jaká stanovit v tako-
výchto případech opatření. Budete mít také možnost konzultovat konkrétní
případy se zástupcem České inspekce životního prostředí a odborníkem
z praxe.

Objednat účast na kurzu - Odpadové hospodářství a obaly
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace