Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – kurz

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 325/7, 128 01 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  15 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  105
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP – kurz

Úvod
Zajišťování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) patří ve smyslu zákoníku práce jednoznačně mezi základní povinnosti každého zaměstnavatele. Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., stanoví požadavky na odbornou způsobilost osoby k zajišťování a provádění úkolů v oblasti BOZP a na hodnocení a prevenci rizik. Osoba odborně způsobilá (OZO) se stává – ve smyslu zákona pro zaměstnavatele poradcem, metodikem, organizátorem i koordinátorem pro oblast BOZP. Základní požadavky na tuto oblast jsou stanoveny především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Další požadavky jsou poté stanoveny v zákonu č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 258/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Cíle
Absolvent kurzu získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon OZO pro úkoly v prevenci rizik v oblasti BOZP, potřebnou orientaci v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, jakož i v dalších požadavcích z této oblasti, nezbytných pro praktickou činnost OZO v podnikové praxi.

Obsah
Právní úprava BOZP obsažená v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zákoně o zajištění dalších podmínek BOZP (zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a prováděcích předpisech k těmto zákonům vydaných, zejména povinnosti zaměstnavatele (rozumí se vedoucích zaměstnanců zaměstnavatele na všech stupních řízení), práva a povinnosti zaměstnanců, odborů a zástupců zaměstnanců pro BOZP, prevence pracovních rizik – identifikace nebezpečí a hodnocení rizik pracovních činností profesí a pracovišť, požadavky na pracoviště, pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, výrobní a pracovní prostředky (stroje, zařízení, nástroje, dopravní prostředky včetně požadavků na jejich bezpečné provozování, údržbu a kontrolu), prevence a řešení mimořádných událostí v BOZP, zejména pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťování jejich příčin a okolností včetně jejich odškodňování, dozorové orgány státu v oblasti BOZP (inspekce práce, státní zdravotní dozor, státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení a další), dodržování stanovených pracovních podmínek, ochrana pracovněprávních vztahů, specifika přechodných pracovišť s důrazem na BOZP ve stavebnictví a chemii z pohledu BOZP. Organizace a řízení BOZP na úrovni podniku. Činnost odborně způsobilé osoby v oblasti BOZP se zaměřením na prevenci pracovních rizik. Vypracování a vedení dokumentace BOZP (členění, metodika, příklady). Ochrana zdraví zaměstnanců při práci – kategorizace prací, rizikové faktory pracovního prostředí a pracovních podmínek (jejich členění a minimální bezpečnostní požadavky k zajištění ochrany zdraví zaměstnanců při práci, rizikové práce), pracovnělékařská péče, nebezpečné chemické látky a směsi. Lidský činitel a BOZP (psychologie, sociologie, ergonomie). Požární ochrana a ochrana životního prostředí ve vazbě na BOZP. Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP (druhy školení, osnovy školení). Základy lektorské činnosti.

Metodika
Výklad základních právních a ostatních předpisů pro oblast BOZP s cílenou diskuzí k probíraným okruhům.

Určeno
Kurz je určen pro zájemce, kteří v tomto oboru začínají bez větších znalostí, dovedností a dlouhodobějších zkušeností a kteří chtějí získat komplexní přehled v celém rozsahu problematiky do poměrně značné hloubky, aby mohli složit potřebnou zkoušku pro provádění činnosti OZO, stát se OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP, resp. osobou s potřebnými znalostmi (viz § 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jako zaměstnavatelé s požadovanými potřebnými znalostmi, zaměstnanci u konkrétních zaměstnavatelů, dodavatelé služeb v rámci vázané živnosti „Poskytování služeb v oblasti BOZP“ ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, použít získané znalosti v dané oblasti na této úrovni za jiným účelem.

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Gradua-CEGOS, s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Gradua-CEGOS, s.r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Karlovo nám. 325/7, Praha 2

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace