OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  PhDr. Ivana SVOBODOVÁ, lingvistka
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  6
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah:
Syntaktické jevy
* Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
* Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
* Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
* Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
* Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí
Výběr slov a slovních spojení
* Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
* Synonyma v obchodní korespondenci
* Záludnosti v užívání zájmen
* Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
* Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Studio W

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Studio W

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.