OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  PhDr. Ivana SVOBODOVÁ, lingvistka
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  12
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - 2denní

A. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny
- úprava dopisů a e-mailů, pravopis, tvarosloví

Určeno pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v obchodní korespondenci a nechtějí se dopouštět formálních a jazykových chyb.

Cíl: Osvojit si základní zásady pro vyhotovování úředních písemností na základě normy ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, zdokonalit se v českém pravopisu, tvarosloví a seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah:
ČSN 016910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
* Přehled změn, které přinesla novela z r. 2014
* Klasická a e-mailová korespondence: rozdíly a shody
Formální jevy
* Uspořádání dopisu, jeho jednotlivé části
* Psaní adres, data, časových údajů, peněžních částek, výčtů
* Oslovení, pozdravné formulace
Pravopisné jevy
* Psaní zkratek a značek
* Psaní čísel a číselných výrazů
* Pomlčka a spojovník
* Psaní dohromady a zvlášť
* Psaní i – y v některých slovech a tvarech
* Psaní velkých písmen
* Psaní přejatých slov
Tvaroslovné jevy
* Tvary obecných podstatných jmen, ve kterých se často chybuje
* Skloňování osobních jmen, zejména tvary 3. a 5. pádu
* Tvary číslovek a zájmen, ve kterých se často chybuje
* Slovesné tvary, ve kterých se často chybuje

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

Termín konání: 6. června 2019

B. OBCHODNÍ KORESPONDENCE z pohledu současné češtiny - interpunkce, větná stavba, výběr slov a slovních spojení

Cíl: Seznámit se s častými stylistickými nedostatky.

Obsah:
Syntaktické jevy
* Shoda přísudku s podmětem, zejména psaní i – y v příčestí minulém
* Interpunkční čárka: podrobný výklad o kladení čárky v jednoduché větě a v souvětí
* Ostatní interpunkční znaménka, zejména uvozovky a jejich umístění
* Slovesné a jmenné vazby: chybné užití vazeb u vybraných slov, konkurence předložek na a v
* Chyby ve větné stavbě: nevhodný slovosled, jmenné konstrukce, dlouhá souvětí
Výběr slov a slovních spojení
* Slova spisovná a nespisovná: lze nespisovné výrazy používat v obchodní korespondenci?
* Synonyma v obchodní korespondenci
* Záludnosti v užívání zájmen
* Nadbytečné užívání některých nevlastních předložek (např. v rámci)
* Používání přejatých slov, míra jejich vhodnosti

Metody výuky: Výklad, procvičování jednotlivých jevů formou cvičení, odpovědi na konkrétní dotazy.

Termín konání: 7. června 2019
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - Studio W

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

Studio W

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.