Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pro podnikatele

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2616608
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha (bude upřesněno)
 • Termín

 • Od – do:

  Čas: 9:00 – 13:00h

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  4
 • Cena *

 • Cena:
  750 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  +DPH

Popis kurzu Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích pro podnikatele

Seminář je určen pro:

OSVČ až podnikatelé v malých a středních firmách, manažeři, vedoucí oddělení, osoby plánující podnikat (studenti VŠE, VŠFS apod.)

Cíl

Seminář si klade za cíl seznámit podnikatele a budoucí podnikatele se změnami v občanském zákoníku pro rok 2016. Seminář bude zaměřený na praktické problémy, se kterými se podnikatelé běžně setkávají. V případě zájmu proběhne navazující seminář, na kterém budou probírané instituty vysvětleny více do hloubky.

Obsah semináře

Obecné otázky práva a podnikání

 • Staré a nové soukromé právo: Co znamená zrušení obchodního zákoníku? Které vztahy se řídí starým právem, a které již novým?
 • Slabší smluvní strana: Jste při jednání s obchodními partnery slabší či silnější smluvní strana? Na co si dát pozor při jednání se slabšími a jaká práva máte vůči silnějším?
 • Ochrana spotřebitele: Jaké změny nastaly v oblasti ochrany spotřebitele? Kde jsou největší rizika? Jak se změnilo chápání záruky?

Závazky v občanském zákoníku

 • Forma smluv: Jakou formu vyžadují jednotlivé smlouvy, aby byly platné? Co dělat v případě neplatné smlouvy?
 • Obsah smluv: Která ustanovení dávat do smluv a kterých se raději vyvarovat? Co by měla smlouva obsahovat? Jak měnit uzavřené smlouvy?
 • Uzavírání smluv: Jaké jsou způsoby uzavření smlouvy? Na co si dát pozor? Potvrzující dopis po telefonickém uzavření smlouvy a rizika s ním spojená.
 • Nejčastěji uzavírané smlouvy v podnikání: Kupní smlouva, smlouva o dílo, nájem a obdobné smluvní typy, smlouva o úvěru.

Náhrada škody

 • Odpovědnost za škodu: Kdy se jedná o způsobenou škodu? Jak předcházet vzniku škod při jednání s obchodními partnery? Jak se bránit způsobené škodě?
 • Výše způsobené škody: V jaké výši se škoda nahrazuje? Jak moc se zvýšilo ohodnocení újmy na zdraví a ztížení společenského uplatnění?

Věcná práva

 • Vlastnické právo: Co znamená vlastnictví? Co vše jej omezuje? Jaké má dopady nabývání od nevlastníka?
 • Věcná práva k věci cizí: Jak se změnila práva zástavní a zadržovací?
 • Nemovitosti: Stavby se nově stávají součástí pozemku – co to pro vás znamená? Jak se s tím vypořádat?

Právnické osoby

 • Obecné pojetí právnických osob: V jakém vztahu je občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích? Jak se mění chápání právnických osob?
 • Nejdůležitější změny u běžných právnických osob: Co se změnilo v případě s.r.o., v.o.s. a k.s.?

Přednáší a dotazy zodpovídá

Mgr. Matěj Pilát