Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy

 • Lektor

 • Popis
  Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a rozhodce Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1, Novotného lávka 5, Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  4.12.2019
 • Termín ukončení:
  4.12.2019
 • Od – do:
  04.12.2019; 9.00 - cca 16.00
 • Doba trvání:
  1 den
 • Informace

 • Informace pro účastníky
 • Cena *

 • Cena:
  2388 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Oběd(y): +130 Kč/os.

Popis kurzu Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy

Z odborného programu semináře:
* podrobný rozbor ustanovení § 2972 až 2990 občanského zákoníku
* tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU
* subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tzv. jiné osoby dotčené nekalou soutěží)
* podmínky generální klauzule nekalé soutěže a jejich podrobný rozbor
* aktuální soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže – změny v postojích soudů (zákonem neupravené případy nekalosoutěžního jednání)
- porušení norem veřejného nebo soukromého práva se soutěžním dopadem (např. skrytá reklama včetně tzv. product placementu, reklama operující s nedovolenými motivy, nekalé obchodní praktiky a řada dalších)
- jednání nenaplňující znaky zákonných (pojmenovaných) skutkových podstat nekalé soutěže, ale těmto se blížící (např. různé formy parazitování – free riding, nedovolené, napodobování a blokování doménových jmen, katalogové podvody atd.)
- ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže (guerilla marketing a jiné formy agresivního marketingu, zabraňovací soutěž, přetahování zákazníků a zaměstnanců od konkurence, zneužití vnitřních informací apod.)
* jednotlivé zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže (klamavá reklama, klamavé označení zboží nebo služby, srovnávací reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, podplácení, porušení obchodního tajemství, dotěrné obtěžování, ohrožení zdraví nebo životního prostředí)
* aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže
* právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (včetně promlčení jednotlivých nároků)
* procesní specifika nekalosoutěžních sporů
* vše doplněno o:
- příklady nekalosoutěžního jednání v České republice i ve světě
- aktuální judikaturu Vrchního soudu v Praze, Nejvyššího soudu a Soudního dvora EU
- specifika právní úpravy nekalé soutěže v EU
Objednat účast na kurzu - Nekalá soutěž - kompletní výklad aktuální právní úpravy
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.