Microsoft Excel - tipy, triky a praktické příklady

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3776613
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Blanická 16, Praha 2 - Vinohrady
 • Termín

 • Termín zahájení:
  29.11.2019
 • Termín ukončení:
  29.11.2019
 • Od – do:
  29. 11. 2019 - 8:30-15:00
 • Doba trvání:
  1 den
 • Cena *

 • Cena:
  1950 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Microsoft Excel - tipy, triky a praktické příklady

Určeno pro

Tento kurz je určen pro všechny uživatele Excelu, kteří by chtěli svoji práci v této aplikaci urychlit a být více produktivní. Toho lze dosáhnout jednak pomocí vhodné konfigurace volitelných parametrů v Excelu a dále pomocí celé řady jednoduchých tipů a triků. Účastníci se seznámí s některými užitečnými klávesovými zkratkami a triky s myší, které urychlí manipulaci s daty. Dále se seznámí s řadou vestavěných funkcí v Excelu, pomocí kterých lze realizovat řadu praktických činností v Excelu. Pozornost se též bude věnovat dynamickým grafům, možnosti automatického načítání dat z webových stránek a vyhledávání dat na základě částečné shody, kterého se dá využít k opravě nepřesně zadaných dat.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Vybrané konfigurační parametry Excelu, klávesové zkratky a triky s myší

Optimalizace Excelu na rychlost

Tipy a triky při práci s tabulkou

Násobné kopírování dat

Opětovné použití posledního formátování

Vytvoření ad-hoc seznamu textových položek pro rychlé zadávání dat

Výběr, identifikace a využití pouze viditelných buněk v tabulce

 • Využití funkcí Excelu k řešení praktických příkladů

Automatické generování jedinečného identifikátoru pro nový záznam

Přidání časového razítka pro nové záznamy

Kontrola zadávání jedinečných hodnot do sloupce (eliminace duplicit)

Použití masky pro rychlé vyhledávání dat ve sloupci

Rychlé porovnání dvou tabulek

Rychlá konverze dat

Zobrazení duplicit v tabulce

Správné třídění alfanumerických dat

Využití vlastního formátování čísel

 • Pokročilé úpravy grafů

Rychlé vytvoření grafu, změna výchozího typu grafu

Automatická aktualizace grafu pro přidaná data

Přidání dynamické popisky do grafu

Vizualizace úkolů v čase – Ganttův diagram

Zobrazení významových zón v grafu na ose hodnot

Praktické zobrazení dvou časových řad – plán vs. skutečnost

Podmíněné formátování v grafu

 • Dynamické grafy a kontingenční tabulky

Zobrazení vybraného časového úseku časově závislých dat v grafu, dynamická změna časového úseku

Využití kontingenční tabulky pro tvorbu dynamického grafu – výhody a nevýhody

Úprava konfiguračních parametrů kontingenční tabulky

Vše pouze pomocí vzorců a funkcí – žádné scriptování (makra)

 • Načítání tabulkových dat z www stránek

Načtení a aktualizace dat z www stránky do Excelu

Využití těchto dat ve výpočtech

 • Vyhledávání dat na základě částečné shody

Instalace doplňku Fuzzy Lookup Add-In For Excel

Propojení dvou datasetů na základě částečné shody ve zvolených sloupcích

Stanovení míry spolehlivosti propojených dat

Využití parametrů doplňku pro zvýšení míry spolehlivosti propojených dat

Využití doplňku k eliminaci chyb při zadávání dat

Dělka kurzu

1 den (7 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování doporučujeme znalosti v rozsahu kurzu EX-5 Microsoft Excel - vzorce a funkce.