Manažer kvality

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  ČSJ, Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  23.11.2020
 • Termín ukončení:
  25.11.2020
 • Cena *

 • Cena:
  21600 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cena pro nečleny: 21600 Kč + DPH, Cena pro členy: 18000 Kč + DPH

Popis kurzu Manažer kvality

Komu je kurz určen?

Pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat nebo se zajímají o management kvality.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se s pokročilými metodami a technikami používanými v systému managementu kvality a seznámíte se se základy obecného managementu. Během kurzu, zejména při práci v týmech, si přednášenou látku nejen důkladně procvičíte a osvojíte, ale i pochopíte, jak tyto poznatky můžete využít ve Vaší organizaci při zavádění a zlepšování systému managementu kvality.

Získáte znalosti požadované schématem Evropské organizace pro kvalitu na pozici Manažer kvality.

Získané znalosti lze ověřovat prostřednictvím on-line testování v prostředí e-Výuky, která je součástí tohoto kurzu.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe, z toho alespoň 1 rok v zabezpečování kvality nebo středoškolské vzdělání a 4 roky praxe a z toho 2 roky v zabezpečování kvality.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Kvalifikace Manažera kvality dosáhnete absolvováním kurzu

/www.csq.cz/kurzy/technik-kvality-1>Technik kvality a této nadstavby.

Pro lepší pochopení modulového vzdělávání v oblasti kvality doporučujeme prostudovat následující schéma.

                 

Grafické modulové schéma v oblasti kvality

                                           

Obsah kurzu:

1. modul

 • Úvod, informativní test vstupních znalostí
 • Rekapitulace základních informací z kurzu Technik kvality 
 • Pokročilé metody a nástroje managementu kvality
 • Zadání závěrečných prací

2. modul

 • Základy managementu 
 • Rozhodování, plánování, organizování
 • Řízení lidských zdrojů, vedení/vůdcovství (Leadership), motivace
 • Komunikace, profil manažera, benchmarking
 • Kvalita v logistice, spolehlivost
 • Komplexní produktivní údržba

3. modul

 • Marketing, orientace na zákazníka
 • Nákup a dodávky
 • Základy projektového managementu
 • Řízení projektů návrhu a vývoje
 • Rekapitulace, opakování, konzultace
 • Závěr a vyhodnocení 

Doba trvání kurzu:

9 dní

Odborný garant:

Ing. Jan Matuský

Metody výuky:

Přednášky, případové studie a workshopy.

Forma ukončení:

V průběhu kurzu zpracují účastníci závěrečnou práci na zvolené a schválené téma, kterou v závěru kurzu prezentují. Na základě této prezentace a při splnění minimálně 80% docházky obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu; závěrečná práce je spolu se zvládnutím učiva tohoto kurzu předpokladem pro přihlášku ke zkoušce na personální certifikát Manažer kvality.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k certifikační zkoušce

/www.csq.cz/personalni-certifikace/manazer-kvality>Manažer kvality u certifikačního orgánu.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz

Objednat účast na kurzu - Manažer kvality
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.