Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3797592
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Estonská 500/3, 101 00 Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  8.11.2019
 • Termín ukončení:
  8.11.2019
 • Od – do:
  9:00-16:00
 • Cena *

 • Cena:
  3360 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  cena bez DPH

Popis kurzu Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

Anotace:

Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti, poukázat na možné nástroje finančního řízení. Tento kurz je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku (výrobní, obchodní i sféry služeb), kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení. Rozšíření znalostí z ekonomických oborů bude pro větší názornost provedeno formou přednášky s diskuzí, praktických ukázek a případových studií.

 

Program:
 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví   - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
 • Příprava a způsob sestavení rozvahy
 • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
 • Rozvaha a hospodářský výsledek podniku
 • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
 • Výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
 • Náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
 • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
 • Způsob sestavení výsledovky
 • Rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
 • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
 • Způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní managerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)