Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Radmila Vojtěchovská Ph.D. - Je spolupracovnicí BA jako lektorka kurzů zaměřených na finanční analýzu, finanční a manažerské účetnictví a controlling. Ve svých kurzech využívá zkušenosti nabyté dlouholetou praxí v oblasti finančního managementu a finančního controllingu v českých i nadnárodních společnostech, zkušenosti vysokoškolské profesorky bakalářského, magisterského i MBA studia a lektorky odborných kurzů pro pracovníky ve finanční sféře. V současnosti pracuje jako finanční poradkyně a lektorka.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Estonská 500/3, 101 00 Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  8.11.2019
 • Termín ukončení:
  8.11.2019
 • Od – do:
  9:00-16:00
 • Cena *

 • Cena:
  3360 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  cena bez DPH

Popis kurzu Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti

Anotace:

Kurz by měl přehlednou formou uvést podnikové manažery z nefinančních oborů do základních znalostí práce s finančními výkazy společnosti, poukázat na možné nástroje finančního řízení. Tento kurz je vhodný pro zástupce středního a nižšího managementu podniku (výrobní, obchodní i sféry služeb), kteří chtějí pracovat s výkazy jako podporou pro jejich efektivní rozhodování a řízení. Rozšíření znalostí z ekonomických oborů bude pro větší názornost provedeno formou přednášky s diskuzí, praktických ukázek a případových studií.

 

Program:
 • Stručný přehled a srovnání finančního a manažerského (vnitropodnikového) účetnictví   - hlavní principy a účel účetnictví pro manažerské rozhodování
 • Způsob získání dat a původ vykazovaných údajů
 • Rozvaha (bilance) podniku
 • Příprava a způsob sestavení rozvahy
 • Jednotlivé položky aktiv a pasiv a jejich význam
 • Rozvaha a hospodářský výsledek podniku
 • Jak mohou jednotlivé podnikové transakce ovlivňovat rozvahu společnosti
 • Výsledovka podniku – výkaz zisků a ztrát:
 • Výnosy (tržby) společnosti – jejich členění a způsob vykazování, uznávání výnosů
 • Náklady společnosti – klasifikace jednotlivých druhů, uznatelnost nákladů a způsob vykazování
 • Souměřitelnost nákladů s výnosy, hospodářský výsledek
 • Způsob sestavení výsledovky
 • Rozvahové a výsledkové operace – srovnání a návaznost
 • Výkaz peněžních toků (Výkaz Cash Flow)
 • Základní rozdíly mezi výnosy a příjmy, náklady a výdaji
 • Způsob sestavení výkazu
 • Vypovídací schopnosti jednotlivých výkazů a jejich využití pro efektivní managerské rozhodování
 • Další možnosti využití výkazů a manažerského účetnictví (plánování, finanční analýza, provozní financování, investiční činnost, analýza bodu zvratu)
Objednat účast na kurzu - Jak správně porozumět finančním výkazům společnosti
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.