Interní směrnice a práce s nimi, normy, guidelines, procesy, redakce, akreditovaný 1 denní kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3847905
 • Akreditováno:
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  7.4.2020 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  7.4.2020 – 16:00 hod.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  7
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  4000 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:
  nejsme plátci DPH

Popis kurzu Interní směrnice a práce s nimi, normy, guidelines, procesy, redakce, akreditovaný 1 denní kurz

Cílová skupina:

všichni, kdo mají kvalitu podnikových směrnic na starosti,
majitelé firem a top management,
pracovníci interního auditu,
tvůrci směrnic.

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky s přínosy a s typickými úskalími interních směrnic (norem).
Objasnit význam stručného a jednoznačného vyjadřování v textu směrnic.
Ukázat proč "generální úklid" má v mnoha případech začít právě u směrnic.
Ukázat interní směrnice jako průsečík střetů zájmů, ale také jako dobré východisko pro obecný konsensus.
Zamyslet se nad problémy aktualizace směrnic.
Podat návod, jak dobré směrnice vytvářet.

Vstupní předpoklady účastníka:

Zájem o věc, schopnost logicky uvažovat

 
Program (9:00-16:00)

Zkvalitnění firemní kultury pomocí zkvalitnění její „vnitřní legislativy“. 
Podněty a věcné argumenty proč se změnami začít u směrnic
Špatně napsaná směrnice
Neobratné vyjadřování a jeho náprava
Vztah mezi pojmy „výrok“ a „norma“
Osvědčené příklady z praxe
Proč generální úklid ve firmě má v mnoha případech začít právě u směrnic

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Seznámení s typickými přínosy a úskalími interních směrnic
Vztah mezi směrnicí a systémem řízení
Typologie směrnic
Typické přínosy a typická úskalí interních směrnic (norem)
Definice procesu, řízený proces
Vztah mezi pojmy „směrnice“ a „proces“
Definice rolí, způsob „RACI“
Procesní mapy, vlastník, role

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Směrnice jakožto průsečík střetu zájmů
Směrnice jakožto dobré východisko pro všeobecně pospěšný firemní konsensus

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Zásady a náměty pro tvorbu směrnic
Jak zdravé směrnice vypadají?
Jak pro zavedení (či asanaci) systému směrnic získat podporu vlivných lidí ?
Jednotná terminologie pro celou firmu?
Hierarchická struktura pojmů
Směrnice o směrnicích
Elektronická reprezentace – hypertext

PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Příklad struktury dokumentace ISO
Šablona pro všechny směrnice
Fáze životního cyklu směrnice
Redakční cykly fungujícího systému firemních směrnic
Rozdělovník nové verze systému směrnic
Problémy s vícejazyčnými vydáními
Aktualizace směrnic

Diskuse, zhodnocení, závěr

Lektoři:

RNDr. Jiří Weinberger
Vladimír Krůta, Dipl.Mgmt.

Rozsah:

7 hodin

Sleva za 2 účastníky: 10 %
Sleva za 3 účastníky: 20 %
Sleva za 4 účastníky: 30 %