Finance pro managery

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:
  • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Finance pro managery

Finance pro managery

Je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leaderům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty.

Kurz je vhodný pro:
*zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
*absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
*technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky,
*zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
*lidi s praxí.

Přínos pro jednotlivce:
Získání přehledu o finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, jejich použitelnost pro potřeby firmy, získání orientace v oblasti finančního řízení a použitelnosti finanční údajů a informací, vypracování finančního plánu. Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými.

Přínos pro firmu:
Pochopení základních finančních výkazů, přehled a pochopení jednotlivých položek ve výkazech a jejich úlohu. Metody finančního rozhodování, metody kalkulace nákladů, metody rozpočtování, finanční ukazatelé a interpretace situace firmy.

Průběh studia a podpora:
*Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
*Tutor (zkušený konzultant z praxe)
*Studijní skupina
*Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
*Moderní studentský výukový online systém
*Certifikát o absolvování kurzu

Obsah programu
1. Potřeba finančních informací.
2. Rozpočty pro plánování a řízení.
3. Praktické využití rozpočtů.
4. Měření nákladů v organizacích.
5. Kalkulace nákladů výrobků a služeb.
6. Finanční rozhodování.
7. Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát (výsledovka), rozvaha.
8. Výkaz peněžních toků, peněžní tok (cash flow) a řízení provozního kapitálu.
9. Analýza a interpretace finančních výkazů.
10. Řízení výkonnosti: Čtyři E – Economy (hospodárnost, úspornost), Efficiency (výkonnost, účinnost), Effectivity (efektivita, účelnost), Ethics (etika).

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - NEW HORIZONS PRAHA (Czech Republic & Slovakia)

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a pět ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

NEW HORIZONS PRAHA (Czech Republic & Slovakia)

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.