EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Finance pro managery

  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:

Popis kurzu Finance pro managery

Finance pro managery

Je určen manažerům, budoucím manažerům, tým leaderům, koordinátorům, specialistům i supervizorům a všem, kteří potřebují mít přehled a rozumět financím z pohledu řídícího pracovníka/manažera. Za pomoci různých prakticky zaměřených aktivit a při řešení finančních problémů na případových studiích vás provede klíčovými oblastmi finančního plánování a monitorování s použitím rozpočtů, peněžních toků, výkazů zisku a ztráty.

Kurz je vhodný pro:
*zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
*absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat, doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
*technické specialisty, liniové manažery, administrativní pracovníky,
*zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
*lidi s praxí.

Přínos pro jednotlivce:
Získání přehledu o finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow, jejich použitelnost pro potřeby firmy, získání orientace v oblasti finančního řízení a použitelnosti finanční údajů a informací, vypracování finančního plánu. Předpoklady pro úspěšnou efektivní spolupráci s podřízenými, kolegy a nadřízenými.

Přínos pro firmu:
Pochopení základních finančních výkazů, přehled a pochopení jednotlivých položek ve výkazech a jejich úlohu. Metody finančního rozhodování, metody kalkulace nákladů, metody rozpočtování, finanční ukazatelé a interpretace situace firmy.

Průběh studia a podpora:
*Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
*Tutor (zkušený konzultant z praxe)
*Studijní skupina
*Tutoriály (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
*Moderní studentský výukový online systém
*Certifikát o absolvování kurzu

Obsah programu
1. Potřeba finančních informací.
2. Rozpočty pro plánování a řízení.
3. Praktické využití rozpočtů.
4. Měření nákladů v organizacích.
5. Kalkulace nákladů výrobků a služeb.
6. Finanční rozhodování.
7. Finanční výkazy – výkaz zisků a ztrát (výsledovka), rozvaha.
8. Výkaz peněžních toků, peněžní tok (cash flow) a řízení provozního kapitálu.
9. Analýza a interpretace finančních výkazů.
10. Řízení výkonnosti: Čtyři E – Economy (hospodárnost, úspornost), Efficiency (výkonnost, účinnost), Effectivity (efektivita, účelnost), Ethics (etika).

Objednat účast na kurzu - Finance pro managery
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.