FAKTOROVÁ ANALÝZA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3701522
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Krakovská 7, 110 00 Praha 1
 • Termín

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  8
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu FAKTOROVÁ ANALÝZA

Faktorová analýza umožňuje nalézt latentní (nepřímo pozorované) příčiny variability dat. Díky nalezeným latentním proměnným (faktorům) lze redukovat počet proměnných při zachování maxima informace a nalézt souvislost mezi pozorovanými proměnnými a odvozenými faktory.

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým využitím metod faktorové analýzy. Důraz je kladen na porozumění a interpretaci výsledků. Matematické aspekty modelu a algoritmů nejsou v kurzu zahrnuty, pokud to není nutné k praktickému zvládnutí metody.

KURZ JE URČEN:

Kurz je určen všem, kteří analyzují vícedimenzionální číselná data a hledají hlavní příčiny jejich variability.

PŘEDPOKLADY:

Kurz předpokládá schopnost základního ovládání PC a znalost základních statistických pojmů na úrovni kurzu Základy statistiky pro analýzu dat.

PŘÍNOS ÚČASTI NA KURZU:

Účastníci porozumí principu faktorové analýzy, naučí se ji využívat v praxi a správně interpretovat výsledky.

PROGRAM KURZU*:

 1. vznik faktorové analýzy jako psychometrického modelu (historické poznámky)
 2. vysvětlení variability a korelační struktury měřených proměnných pomocí vnitřních faktorů systému
 3. identifikace korelačních dimenzí a korelačních shluků, korelace dat
 4. latentní a manifestní proměnné, indikace latentní vlastnosti
 5. rovnice FA: známé a neznámé proměnné a parametry v modelu FA
 6. měření hodnot latentních proměnných
 7. existence a (ne)jednoznačnost řešení
 8. extrakce hlavního řešení - metoda hlavních komponent (a jiné metody)
 9. význam odhadnutých parametrů a interpretace faktorů
 10. rotace faktorů - výběr interpretovatelného řešení (jednoduchá struktura)
 11. odhad neznámých hodnot faktorů pro každou jednotku
 12. využití faktorů v další analýze dat

* Ve výjimečných případech změna programu vyhrazena dle zaměření a zkušeností dané skupiny účastníků.

 

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde