Emoční leadership: restart nejen pro manažery

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Emanuel Byrtus
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Training Centre Hradčanská, Milady Horákové 116/109B, Praha 6
 • Termín

 • Termín zahájení:
  23.3.2020
 • Termín ukončení:
  24.3.2020
 • Od – do:
  23. 3. – 24. 3. 2020
 • Cena *

 • Cena:
  14000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Emoční leadership: restart nejen pro manažery

Hledáte cestu, jak vytěžit svůj potenciál i možnosti lidí kolem sebe? Pak napřed poznejte zákony lidského myšlení a emocí– protože vše je možné jen zevnitř ven. Skutečný potenciál je vždy uvnitř lidí.

Tento dvoudenní informačně–tréninkový program nabízí v základní koncentrované verzi hlavní myšlenky, na kterých je postaven náš jedinečný dlouhodobý program Emoční leadership.

Proč zvolit tento program?

Emoční leadership je celostní přístup k rozvoji osobnosti, který využívá přirozené evoluční principy a zákonitosti neurobiologie a přirozené tvořivé schopnosti člověka.
„Skutečný potenciál je uvnitř lidí, umíte s ním pracovat!?“.
„Naše praxe ukazuje, že průměrný manažer toho ví mnohem více o tom, jak funguje jeho mobil, než jak funguje člověk. Jistě se však shodneme na tom, že nejdůležitějším a nejdražším „nástrojem“ manažera je právě člověk. Je velkým uměním manažera umět na tento „nástroj“ hrát k prospěchu všech zúčastněných. Proto jsme pro vás připravili hluboké a praktické pochopení mechanismů vnitřní motivace a práce s emocemi. Uvolnit tak energii a potenciál lidí k tvořivé spolupráci a vzájemné podpoře.“

Komu je program určen

Tréninkový program pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál a potenciál lidí kolem. Je to především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe. Je to jen pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. Naprosto jedinečný a nový přístup k osobnímu rozvoji. Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.

Přínosy pro účastníka

 • Naučí se r-Evoluční principy celostního vedení a sebe-vedení – nový náhled a tipy ve vedení lidí a spolupráci
 • Získá poznání, jak využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Pochopit a naučit se užívat přírodní zákonitost, která vede k získání většího osobního vlivu a sebedůvěry. Poznání, které se dá prakticky aplikovat nejen ve využití emoční energie, ale také v řadě každodenních situací.
 • Naučit se zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu
 • Možnost nárůstu zralosti osobnosti pro celkový růst kvality Vašeho života

Témata, obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Jak to funguje?

 • Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření
 • Dostanete jednoduché, nejnovější poznatky neurobiologie z firemní praxe
 • Budete tvořit nápady, spolupracovat, prezentovat a sdílet osobní zkušenosti
 • Budete vedeni k aplikaci do praxe
 • Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu – k nárůstu sebeuvědomění
 • Poznáte skryté příčiny vnitřních motivů – zlepšíte schopnost práce s motivací
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech.
 • Získáte konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost, jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.

Možná nevíte, že…

tento program probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny, můžete ochutnat a vydat se v dlouhodobém programu za zkvalitněním svého leadershipu.

Metody

Interaktivní výklad, řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpětná vazba, koučovací přístup, interaktivní nevinné hry, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb.

Cíle

 • Zlepšení sebevedení a vedení lidí
 • Vím, kdo jsem, znám se!
 • Umím využívat silné stránky
 • Mám jasno o svém prostoru pro zlepšení a mám jasný plán, jak to udělat
 • Umím využívat potenciál lidí a vědomě podporovat jejich rozvoj

Témata – obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie - Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Klíčová slova

 • Sebeuvědomění, sebepoznání
 • Emoce jako zdroj energie
 • Prostor osobnostního rozvoje a zlepšení
 • Důvěra a sebedůvěra
 • Řešení konfliktu potřeb
Objednat účast na kurzu - Emoční leadership: restart nejen pro manažery
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.