DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

 • Lektor

 • Popis
  Ing. Jana LEDVINKOVÁ, daňová poradkyně a specialistka na DPH
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Termín zahájení:
  27.2.2020
 • Termín ukončení:
  27.2.2020
 • Od – do:
  9 - 14 h.
 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  5
 • Cena *

 • Cena:
  2400 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe

Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory.

Cíl: Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH pro rok 2020, problematické okruhy z praxe novely zákona o DPH v roce 2019.

Obsah:
* Úvod – současný stav legislativy, vazba zákona o DPH na právo EU
* Přehled nových informací GFŘ, upozornění na novou judikaturu SDEU
* Novela zákona o DPH v roce 2020
* Vymezení osob povinných k dani
* Upřesnění místa plnění při pořízení zboží z EU – § 11
* Zdanění „poukazů“ na zboží nebo služby v praxi roku 2019, informace GFŘ, KOOV
* Základ daně, výpočet daně podle § 37, podle § 37a
* Oprava základu daně
* Nájem nemovité věci – omezení možnosti danit nájem bytových prostor, dopad do praxe
* § 69 – osvobození poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží
* Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši § 75 ZDPH
* Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace
* Nová definice „pořízení zboží z EU“ – § 16, vazba na § 6c odst.3, úprava v § 18 ZDPH, přemístění zboží do konsignačního skladu s následným zničením, ztrátou, odcizením
* Uskutečněná plnění osvobozená od daně podle § 64, 66, 68 ZDPH
* Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období
* Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň (§108 ZDPH)
* Diskuze, dotazy
Objednat účast na kurzu - DPH v roce 2020 - aktuality, změny a zkušenosti z praxe
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.