Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

 • TOP
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Vít Zelený - Lektor s mnohaletou zkušeností v oboru. Vystudoval ČVUT FEL, obor softwarové inženýrství. Kromě lektorské činnosti pracuje také jako programátor, analytik a projektový manažer. Je autorem mnoha výukových textů a školicích materiálů založených na příkladech z praxe. Komunikativní a přátelský člověk, se kterým si rádi popovídáte nejen o počítačích a technice.
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Veronské náměstí 330, 109 00 Praha 10
 • Termín

 • Termín zahájení:
  23.9.2019
 • Termín ukončení:
  24.9.2019
 • Od – do:
  jednotlivé lekce: 23.09.2019 8:00-13:00, 24.09.2019 8:00-13:00
 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  10
 • Cena *

 • Cena:
  4950 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cena: 4 950.-  Kč bez DPH. Na vyžádání můžeme fakturovat jako fyzická osoba - neplátce daně. Tj. bez DPH. Toto je výhodné pro fyzické osoby a neplátce daně. V ceně zahrnuto drobné občerstvení a nápoje (káva, čaj, voda, dle výběru účastníka).

Popis kurzu Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle

Prakticky zaměřený kurz, který seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL na platformě ORACLE s použitím nástroje SQl Developer. V úvodu kurzu se účastníci seznámí s principem uložení dat v relačních databázových systémech, principem tabulek, relací a schémat. Dále se účastníci seznámí se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Od jednoduchých a základních příkazů SELECT až po složité JOINY, agregační a výpočtové funkce, množinové operátory, poddotazy, korelované poddotazy, hierarchické a rekurzivní dotazy, akční dotazy pro manipulaci s daty atd. Tento kurz je „Pečlivě namíchaný mix teoretického výkladu, názorných příkladů a samostatných cvičení“. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte, s použitím databázového systému ORACLE a nástroje SQl Developer. Ke kurzu Vám dáme k dispozici množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukové databáze, na které bude vše demonstrováno a můžete jí využít k dalšímu samostatnému studiu či procvičování probírané látky. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé účastníky, kteří si přejí dané problematice porozumět hlouběji a do detailů. Pro mírně pokročilé účastníky máme připravené složitější příklady a samostatné úkoly pro pochopení složitějších souvislostí a konstrukcí dotazů.

Osnova:

Úvod do SQL

 • Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze
 • Organizace dat v relačních databázích, tabulky, relace, vztahy, schémata

Databázový server ORACLE a nástroj SQL Developer

 • Kde získat potřebné nástroje
 • Instalace, spuštění, připojení k databázi
 • Popis základních objektů databáze a seznámení s grafickým prostředím SQL Developer

Příkaz SELECT.

 • Trocha teorie kolem příkazu SELECT - projekce, restrikce, spojení.
 • Základní syntaxe příkazu SELECT.
 • Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
 • Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce NVL a COALESCE.

Klauzule WHERE a ORDER BY

 • Filtrování dat na úrovni jednotlivých řádků.
 • Logické operátory v klauzuli WHERE.
 • Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
 • Řazení záznamů - operátor ORDER BY.

"Jednořádkové" výpočtové funkce, funkce pro práci s řetězci a datumy.

 • Datové typy v SQL, rozdíly v práci s jednotlivými typy hodnot.
 • Řetězcové (znakové) funkce.
 • Numerické funkce.
 • Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
 • Typ DATE a funkce pro práci s hodnotami typu DATE. („to_date“ a „to_char“)
 • Logické funkce, funkce DECODE a CASE-WHEN.

Dotazy nad více tabulkami - spojení (JOIN).

 • Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
 • Syntaxe spojení - příkaz JOIN - ON.
 • Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
 • Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).

Agregační (víceřádkové) funkce.

 • Přehled a popis agregačních funkcí.
 • Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
 • Klauzule GROUP BY.
 • Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.

Vnořené SQL dotazy (subqueries), hierarchické dotazy

 • Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
 • Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
 • Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
 • Hierarchické dotazy, příkaz „connectby“

Akční dotazy - Manipulace s tabulkami a daty v tabulkách

 • Příkaz CREATE TABLE.
 • Příkaz ATER TABLE - změna existujících tabulek.
 • Příkaz DROP TABLE.
 • Příkaz INSERT INTO.
 • Příkaz UPDATE.
 • Příkaz DELETE.

Management tabulek, nástroje pro relace a konzistenci dat, integritní omezení

 • Jednoduchá integritní omezení – CONSTRAINT - typ CHECK.
 • Další typy integritních omezení (constraints) - primární a sekundární klíče, definice a použití.

Další databázové objekty.

 • Sekvence.
 • Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
 • Synonyma.

Transakce.

 • Účel transakcí - pojem ACID.
 • Syntaxe transakcí, savepoints.
 • Implicitní commit a rollback.
 • Statement-level transakce.

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Po obsolvování tohoto kurzu můžete své znalosti dále rozšířit v některém z těchto navazujících kurzů:

Dotazovací jazyk PL/SQL - databázový server Oracle - pokročilý kurz

Analytické nástroje SQL - DB server Oracle

Oracle pro pokročilé - Optimalizace databáze, SQL tuning

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Objednat účast na kurzu - Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Oracle
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.