Doškolení certifikovaných auditorů procesu VDA 6.3 (termíny 2020)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:

Popis kurzu Doškolení certifikovaných auditorů procesu VDA 6.3 (termíny 2020)

Komu je kurz určen?

Kurz je určen certifikovaným auditorům procesu podle VDA 6.3.

Co Vám kurz přinese?

Tímto kurzem vám nabízíme příležitosti k posílení vašich kompetencí procesního auditora, k výměně zkušeností z auditorské praxe a k dalšímu rozvíjení praktických znalostí. Do kurzu je začleněn obsah kurzu „

/www.csq.cz/kurzy/upgrade-vda-63-2010-na-vda-63-2016>Upgrade z VDA 6.3 (2010) na VDA 6.3 (2016)“, takže na základě seznámení s aktuální publikací VDA 6.3 si můžete ověřit všechny vaše dosavadní zkušenosti z auditorské praxe.

Po úspěšném dokončení kvalifikace auditora procesu VDA 6.3, byste neměli opomíjet další rozvoj vašich auditorských kompetencí. Znovu a znovu nastávají při auditech situace, které vedou k nejistotám při uplatnění příslušných požadavků a při posuzování stupně jejich splnění. V tomto kurzu máte příležitost prodiskutovat situace z vaší každodenní auditorské praxe s ostatními účastníky kurzu či expertem a určit vhodnost a přiměřenost uplatňování požadavků a jejich hodnocení. Zvýšíte tím svou sebejistotu při auditování procesů a získáte podněty pro další osobní rozvoj.

Informace o novém webovém analyticém nástroji VDA 6.3 najdete zde.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Účast na kurzu auditorů procesu VDA 6.3.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

VDA 6.3 Audit procesu - modul B II + VDA 6.3 Audit procesu - modul C nebo VDA 6.3 Audit procesu - modul E. Případně VDA 6.3 Audit procesu (2016)

Obsah kurzu:

 • Úvod zahrnuje rekapitulaci jednotlivých kapitol VDA 6.3
 • Analýza rizik pomocí modelu „želva“
 • ČSN EN ISO 19011 Směrnice pro auditování systému managementu
 • Změny v požadavcích na auditory
 • Kroky procesu auditování
 • Opakování prvků auditu procesu P1 až P7 (potenciální analýza, management projektu, plánování a realizace návrhu produktu a procesu, management dodavatelů, analýza procesu výroby a péče o zákazníky/spokojenost zákazníků/servis)
 • Přiřazování a změny v hodnocení zjištění z auditu
 • Zpráva z auditu, dokumentace a závěrečná zpráva
 • Změny potenciální analýzy
 • Zkušenosti účastníků a nejlepším praxe (best practice)
 • Představení aktuálních SI (Sanctioned Interpretation/Závazné interpretace) a FAQ (Frequently Asked Questions/Často kladené otázky

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

VDA QMC,

Ing. Pavel Řezníček, CSc.

Metody výuky:

Výklad, společná cvičení a diskuse.

Forma ukončení:

Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Účastník při splnění minimálně 80 % docházky a úspěšném složení závěrečného testu obdrží osvědčení VDA QMC o kvalifikaci. Při splnění minimální 80 % docházky obdrží účastník pouze VDA QMC certifikát o absolvování. Při neúspěšném složení závěrečného testu, může účastník požádat o opakování testu, které je zpoplatněno v hodnotě 500 Kč bez DPH.

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-vda-63-modul-c-prvotni-zkouska-recertifikace-po-3-letech>Platnost certifikace prodloužíte v případě úspěšného složení závěrečného testu. 

Doporučení:

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Odpovědi na některé z Vašich otázek z oblasti k nové kvalifikaci VDA 6.3 naleznete 

zde.

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace

inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house).

Termíny na rok 2019 najdete

/www.csq.cz/kurzy/doskoleni-certifikovanych-auditoru-procesu-vda-63>zde.

Bližší informace:

Irena Lukešová, tel.: +420 221 082 225

lukesova@csq.cz
Objednat účast na kurzu - Doškolení certifikovaných auditorů procesu VDA 6.3 (termíny 2020)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.