DISTANČNÍ (KOMBINOVANÁ) VÝUKA „PROJEKTOVÝ MANAŽER VČ. ŘÍZENÉ PRAXE (K93)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Praha
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  9900 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu DISTANČNÍ (KOMBINOVANÁ) VÝUKA „PROJEKTOVÝ MANAŽER VČ. ŘÍZENÉ PRAXE (K93)

Obsah: kurz je sestaven tak, že bude nejdříve seznamovat s úvodem do problematiky dotačních prostředků a následně uchazečům vytvářet přehled o veškerých dotačních programech. Naučí je projekty připravovat a posléze úspěšně realizovat, se všemi možnými překážkami projektového cyklu.

Organizace výuky: výuka je rozdělena do 8 lekcí, kdy 1.-7. lekce je studijní, v těchto lekcích Vás seznámíme s kompletní problematikou dotačních programů, naučíme Vás projekty připravovat a zároveň úspěšně realizovat. Jedná se o formu kombinovanou, což znamená, že můžete využít i osobních konzultací. 8. lekce je závěrečný test, který má ověřit Vaše znalosti.

Průběh studia:
1) Obdržíte organizační informace (lekce 0) a výukovou lekci číslo1.
2) Zásilka obsahuje: a) Vámi vypracovaný a námi opravený postupový test z předchozí lekce.
(Obdržíte zpět výsledky svého předchozího snažení s naším hodnocením. V hodnocení Vás pochválíme nebo Vám doporučíme vrátit se k určité problematice, kterou jste vyřešil(a) nedostatečně. Pokud bude potřeba, zašleme Vám další doplňující výklad).
b) Učební materiály pro novou problematiku. Tyto materiály jsou rozděleny do dvou skupin:
b1) vlastní výukové materiály. Z těchto materiálů (popřípadě dalších materiálů veřejně přístupných na internetu) se naučíte novou učební látku.
b2) postupový test (otázky a příklady) k vyřešení. Postupový test samostatně zpracujete a doručíte (pošta; fax; osobně; e-mail) do kanceláře MAVO s.r.o..
3) Tento cyklus se neustále opakuje.

Osnova výuky:

I.Úvod do problematiky strukturálních fondů + terminologie
I.1. Co jsou SF, jak je pomoc ze SF rozdělena
I.2. Terminologie, slovníček pojmů
I.3. Zkratky

II. Řízení fondů EU (institucionální a legislativní rámec)
II.1. Legislativa a obecné zásady

III. Orientace v operačních programech a jejich rozdělení
III.1. Tématické operační programy
III.2. Regionální operační programy
III.3. Operační programy Praha
III.4. Evropská územní spolupráce

IV. Průvodce tvorbou projektu
IV.1. Komplexní průvodce tvorbou projektu (projektový záměr, cílová skupina, žadatel, realizační tým, klíčové aktivity projektu, rozpočet projektu atd.)

V. Realizační část projektu
V.1. Management projektu
V.2. Finanční řízení projektu
V.3. Účetnictví projektu
V.4. Administrativa projektu

VI. Řízená praxe (tvorba konkrétního projektu)
VI.1. Tvorba konkrétního projektu za pomoci konzultací

VII. Příklady příloh projektu
VII.1. SWOT analýza
VII.2. Logický rámec
VII.3. Studie proveditelnosti

VIII. Závěrečná zkouška
VIII.1. Písemný test a příklad
VIII.2. Přezkoumání výsledků řízené praxe

Cena:
Cena každé lekce: Lekce 0: organizace 0,- Kč
Lekce I - VII výuka 1 650,- Kč
Lekce VIII závěrečné přezkoušení 0,- Kč
Celková cena kurzu: 9 900,- Kč
Jednotlivé lekce si kupujete po jedné

Možnost konzultací: nejasnosti v probírané látce můžete konzultovat telefonicky, faxem, e-mailem, popřípadě po vzájemné dohodě osobně.

Poznámka: studium můžete kdykoliv přerušit a pokračovat, až se sami rozhodnete

Osvědčení: absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR "Projektový manažer včetně řízené praxe formou e-learningového vzdělávání" (v rozsahu 270 vyučovacích hodin).

Variabilní symbol: 110

Objednat účast na kurzu - DISTANČNÍ (KOMBINOVANÁ) VÝUKA „PROJEKTOVÝ MANAŽER VČ. ŘÍZENÉ PRAXE (K93)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.