DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2
 • Termín

 • Termín zahájení:
  30.9.2019
 • Termín ukončení:
  4.11.2019
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  15200 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR

V tomto kurzu se seznámíte s hlavními daňovými předpisy, s DPH, DPPO, DPFO, s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních. 

NEPŘEHLÉDNĚTE:

 • Kurz je rekvalifikační, získal akreditaci MŠMT ČR. 
 • Absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci, které nahrazuje školní vzdělání.

PRO KOHO JE KURZ URČEN:

 • Pro posluchače, kteří absolvovali SŠ. Žádné jiné specifické podmínky nejsou určeny ani neomezují jakékoli zájemce.
 • Kurz je vhodný pro posluchače, kteří potřebují porozumět všem hlavním daňovým předpisům. Kromě zvládnutí problematiky DPPO, DPFO a DPH se seznámí s oblastí majetkových daní, daní převodových, silničních a spotřebních.
 • Velkou cílovou skupinou jsou lidé s ekonomickým zaměřením, kteří chtějí proniknout do daňové oblasti.

OBSAH KURZU:

Kurz se skládá z těchto modulů:

1) Modul Základy daní

 •     Daňová soustava v ČR - základní přehled
 •     Úvod do daní, Správa daní
 •     Zákon o dani silniční 16/1993 Sb.
 •     Zákon o dani z příjmů 586/1993 Sb.
 •     Zákon o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

2) Modul Daň z příjmů fyzických osob

 • Poplatníci a předmět daně, základ daně, příjmy dle ZDP §6 - 10, stanovení daňové povinnosti, daňová evidence
 • Poplatníci DzPFO a metodika výpočtu daně z příjmů FO
 • Kdo má povinnost podat daňové přiznání
 • Předmět daně z příjmů FO
 • Osvobození od daně z příjmů
 • Základ daně z příjmů FO a daňová ztráta
 • Metodika výpočtu DzPFO
 • Nezdanitelné částky a odčitatelné položky
 • Slevy na dani
 • Stanovení dílčích základů daně podle §6-§10
 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy z podnikání a jiné samostatné činnosti
 • Kapitálové příjmy
 • Příjmy z pronájmu
 • Ostatní příjmy
 • Stanovení základu daně ve zvláštních případech, daňová evidence
 •  Výpočet základu daně u spoluvlastníků, členů sdružení FO a spolupracujících osob
 • Způsob zdanění FO ze závislé činnosti
 • Daňová evidence - principy
 • Daňové a nedaňové výdaje dle §24 - 25
 • Osobní náklady (mzdy, pojištění, náklady na zaměstnance)
 • Náklady na užívání motorových vozidel
 • Nedaňové náklady
 • Ostatní náklady
 • Praktický příklad na daňovou evidenci a sestavení daňového přiznání DzPFO

3) Modul Daň z příjmů právnických osob

 • Poplatníci daně, základ daně, placení daně, úpravy daňového základu, daňově uznatelné náklady související s aktivy a pasivy, souvislý příklad
 • Základní principy zdaňování a placení DPPO
 • Poplatníci daně
 • Způsob zdaňování příjmů právnických osob
 • Položky odčitatelné od základu daně - §34 Zákona o dani z příjmů
 • Nezdanitelné částky - §20 ZDP
 • Slevy na dani - §35
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob a placení daně
 • Pohledávky, insolvence
 • Pohledávky, odpisování pohledávek
 • Tvorba opravných položek k pohledávkám
 • Postoupení pohledávek
 • Daňové dopady dalších operací s pohledávkami
 • Úpadek dlužníka
 • Insolvenční řízení
 • Dlouhodobý majetek a leasing v daních
 • Pořízení DM
 • Technické zhodnocení, opravy a udržování DM
 • Odpisování DM
 • Způsoby vyřazení DM
 • Druhy leasingu
 • Daňový režim uznatelnosti nájemného
 • Finanční majetek, zásoby a jejich daňový režim
 • Co je finanční majetek
 • Výnosy z držby a prodeje finančního majetku
 • Vklady do obchodních společností
 • Pořízení a ocenění zásob
 • Vyřazení zásob
 • Souvislý praktický příklad na sestavení daňového přiznání DPPO

4) Modul Majetkové daně, Správa daní

 • Daň z nemovitostí
 • Daň z pozemků
 • Daň ze staveb
 • Silniční daň
 • Převodové daně 

5) Modul Daň z přidané hodnoty

 • Základní terminologie, registrace k dani, výpočet daně, dodání a pořízení zboží, poskytnutí a přijmutí služeb, nárok na odpočet, výpočet daňové povinnosti, nárok na vrácení daně)
 • Předmět daně, základní pojmy, registrace
 • Základní pojmy
 • Předmět daně
 • Osoby povinné k dani, plátci daně
 • Obrat pro povinnou registraci
 • Registrace k dani
 • Správa daně v tuzemsku - daňové přiznání, evidence k dani, souhrnné hlášení
 • Místo a datum UZP, operace se zbožím a poskytnutí služeb
 • Místo plnění při dodání zboží
 • Místo plnění při poskytnutí služeb - s důrazem na obchodování v EU a v třetích zemích
 • Dodání zboží a uskutečnění ZP
 • Poskytnutí služeb a uskutečnění ZP
 • Zálohy, přefakturace, fakturace v cizí měně
 • Daňové doklady, základ a sazby daně
 • Typy daňových dokladů, vystavování a archivace
 • Opravné daňové doklady
 • Základ daně a výpočet daně
 • Sazby daně
 • Osvobozená plnění, nárok na odpočet daně
 • Osvobozená plnění s nárokem na odpočet daně
 • Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně
 • Nárok na odpočet daně a podmínky pro jeho uplatnění
 • Krácení nároku na odpočet daně (koeficient)
 • Způsob výpočtu kráceného nároku
 • Zvláštní režimy odpočtu daně
 • Praktický příklad na sestavení evidence k dani, daňového přiznání a souhrnného hlášení

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 • Probíhá formou písemného testu.

STUDIJNÍ MATERIÁLY:

BONUS:

 • Posluchači kurzu od nás získají publikaci Daňové zákony 2018 od Hany Markové.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ KURZU:

 • Osvědčení o rekvalifikaci akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, které nahrazuje školní vzdělání a je jedním z podkladů při žádosti o vydání živnostenského listu.

ROZVRH KURZU:

 • Kurz je dopolední, výuka probíhá od 8:00 do 14:40 hodin (s pauzou na oběd)
 • Kurz probíhá měsíc a půl (celkem 16 dnů výuky, 120 vyučovacích hodin)

UČEBNY:

 • Výuka probíhá v příjemných učebnách v centru Prahy (Bělehradská 643/77, Praha 2). 
 • Naše učebny jsou snadno dostupné i pro mimopražské posluchače.

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ:

 • Studijní oddělení je k dispozici posluchačům kurzů i zájemcům o výuku každý všední den od 8:00 do 16:30 hodin. Zkušený personál Vám rád dopoví na Vaše dotazy a poradí s výběrem kurzu. 
 • Tel. čísla: 775 583 697, 605 403 895. E-mailová adresa: info@sluzbyapodnikani.cz

PŘEČTĚTE SI, JAK KURZ HODNOTÍ JEHO ABSOLVENTI:

 • "Výborný kurz! Postupné probrání všech daňových zákonů a paragrafů, ucelený přehled o problematice. Lektoři jsou velmi trpěliví, ochotní a vstřícní." A. Bažantová
 • "Problematika je vysvětlena přehledně a srozumitelně. Kurzu dávám jedničku." L. Petalová
 • "Daně jsou vysvětleny srozumitelně z praktického úhlu pohledu. Oceňuji lidský přítup všech lektorů. Doporučuji." Z. Demjanenko

 

Objednat účast na kurzu - DAŇOVÝ SPECIALISTA - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ČR
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.