DAŇOVÝ SPECIALISTA (K3)

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Křemencova 10, Praha 1
 • Termín

 • Doba trvání:
  14 dní
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  12400 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu DAŇOVÝ SPECIALISTA (K3)

víkendová forma

Obsah: právo; soustava daní; sociální pojištění; zdravotní pojištění; účetnictví; praktické příklady a testy;  praktické využití internetu při řešení daňové problematiky
Cíl: seznámit Vás komplexně s daňovou problematikou a se souvisejícími předpisy; naučit využívat získané vědomosti v praxi; naučit vyhledávat potřebné informace na internetu
Místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1
Cena: 12 400,-Kč (záloha 2 400,-Kč; doplatek 10 000,-Kč)
Studijní materiály: obdrží účastníci při zahájení výuky
Možnost účastnit se pouze vybraných témat
Osvědčení po absolvování kurzu:
absolventi získají celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR „Daňový specialista“
Potřebné předchozí znalosti: ideální přípravou jsou rekvalifikační kurzy účetnictví nebo daňové evidence (není podmínkou), nutným minimem je alespoň základní znalost účetnictví, získaná kdekoliv a jakkoliv.
Variabilní symbol: 108

Denní forma: soboty, neděle 9,00-16,00
Počet výukových dnů: 14

Poznámka:
Pokud Vám nevyhovuje absolvovat celý rekvalifikační kurz „Daňový specialista“,můžete si vybrat pouze část (nebo části), které Vás budou zajímat. (Například Vás zaujme problematika DPH - v uvedeném rozvrhu najdete, kdy se koná, přihlásíte se tedy pouze na tuto část.). V takovém případě je cena za každý vyučovací den 1 000,-Kč.

Absolvent dílčí části kurzu nemá nárok na celostátně platný certifikát.

Termíny a rozpis témat:      
1)
Soustava daní:přímé a nepřímé daně, daňový řád, sankce, penále, pokuty
Ostatní daně:spotřební daň, silniční daň, daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Právo:  úvod do práva
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Informace o práci daňového poradce
Informace o zkoušce „Daňový poradce“
Doporučené www.stránky

2)
Účetnictví:vazba mezi účetnictvím a daňovou problematikou, účetní uzávěrka právnických osob, účetní uzávěrka fyzických osob; praktické příklady

3)
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti; nemocenské dávky
Novelizace důchodového pojištění
Praktické příklady

4)
Daň z přidané hodnoty ; praktické příklady

5)
Daň z příjmů fyzických osob 1

6)

Daň z příjmů fyzických osob 2; praktické příklady
Daň z příjmu právnických osob 1

7)
Daň z příjmu právnických osob 2, praktické příklady
Závěr kurzu, předání osvědčení

Objednat účast na kurzu - DAŇOVÝ SPECIALISTA (K3)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.