Daňový profesionál® – kompletně

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis

  Lektorka právní problematiky „Právo nemusíme vyhledávat, ono si nás najde samo.“ Od roku 2011 působím jako lektorka seminářů věnovaných občanskému zákoníku zejména ve spolupráci s agenturou 1. VOX, a.s.. Učení je podle mého názoru jedna z nejúžasnějších prací a vidět, že se účastníci mých kurzů práva neobávají jako něčeho cizího nebo nudného, ale odnášejí si z něj praktické poznatky, které jim pak pomohou v běžném i pracovním životě, mi činí radost.

  JUDr. Svatopluk Galočík - odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Marta Ženíšková - MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Ing. Jana Pilátová - daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
  JUDr. Alena Holmes - MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně a oceňování
  Ing. Jan Vorlíček - bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
  Ing. Ivo Šulc - daňový poradce
  Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. - daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR
  Ing. Iva Rindová - metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
  Bc. Zdeněk Vondrák - daňový poradce
  Ing. Václav Zíka - MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
  Ing. Ilona Součková - Generální finanční ředitelství
  Ing. Věra Engelmannová - Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend
  Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Ing. Otakar Machala - daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
  Bc. Marta Šťastná - daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. - vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
  Ing. Antonín Daněk - specialista na zdravotní pojištění
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. - MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční
  Mgr. Šárka Lásková - tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek
  Ing. Mgr. Hana Krasulová - vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Daňový profesionál® – kompletně

Cíle kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Určeno pro

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

1. modul: 14. – 15. 8. 2019 • Výklad účetnictví

2. modul: 19. – 28. 8. 2019 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá ze 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
• DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
• Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
• Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
• Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
• Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
• Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
• Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
• Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
• Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
• Zákon o zdravotním pojištění
• Zákon o dani z hazardních her

3. modul:
3. – 5. 9. 2019 • Malé daně – výklad zákonů se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
• Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
• Zákon o dani z nemovitých věcí a poplatky
• Zákon o dani silniční

4. modul: 10. – 12. 9. 2019 • Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
• Daň z přidané hodnoty (příklady)
• Daň z příjmů právnických osob (příklady)

5. modul: 16. – 17. 9. 2019 • Daňový řád, daňový systém ČR

6. modul: 18. 9. 2019 • Právní minimum pro daňové poradce

7. modul: 24. – 25. 9. 2019 • Příklady účetní

Poznámka

Cyklus je rozdělen do sedmi základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2019: Přijímání přihlášek: do 31. 7. 2019
1. písemná část zkoušky: 1. 10. 2019
2. písemná část zkoušky: 2. 10. 2019
Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2019

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu:
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)
Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 2, 3, 4 a 5.
Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn. 17. 9. 2019; 14:00–15:30.

S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.