Daňový profesionál® – kompletně

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3691434
 • Lektor

 • Popis
  Ing. Mgr. Tereza Krupová Ing. Mgr. Tereza Krupová

  Lektorka právní problematiky

  „Právo nemusíme vyhledávat, ono si nás najde samo.“

  Od roku 2011 působím jako lektorka seminářů věnovaných občanskému zákoníku zejména ve spolupráci s agenturou 1. VOX, a.s.. Učení je podle mého názoru jedna z nejúžasnějších prací a vidět, že se účastníci mých kurzů práva neobávají jako něčeho cizího nebo nudného, ale odnášejí si z něj praktické poznatky, které jim pak pomohou v běžném i pracovním životě, mi činí radost.


  JUDr. Svatopluk Galočík - odborník na celní poradenství a problematiku intrakomunitárního plnění
  Ing. Marta Ženíšková - MPSV ČR – odbor sociálního pojištění
  Ing. Jana Pilátová - daňová poradkyně a auditorka, členka Výkonného výboru KA ČR
  JUDr. Alena Holmes - MF ČR, ředitelka odboru 26 – Majetkové daně a oceňování
  Ing. Jan Vorlíček - bývalý ředitel FÚ Hradec Králové a člen zkušební komise DP, specialista na daň z příjmů
  Ing. Ivo Šulc - daňový poradce
  Ing. Zuzana Rylová, Ph.D. - daňová poradkyně, zkušební komisařka KDP ČR
  Ing. Iva Rindová - metodička DPFO, FÚ pro Královéhradecký kraj, zkušební komisařka při KDP ČR
  Bc. Zdeněk Vondrák - daňový poradce
  Ing. Václav Zíka - MF ČR – vedoucí oddělení mezinárodní zdaňování
  Ing. Ilona Součková - Generální finanční ředitelství
  Ing. Věra Engelmannová - Generální finanční ředitelství, ředitelka odboru majetkových daní, oceňování a ostatních agend
  Mgr. Magdaléna Vyškovská - daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, cizineckého, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace "Cizinci a daně", „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie/“, a řady odborných článků, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců"
  Ing. Otakar Machala - daňový poradce, člen sekce DPPO při KDP ČR, zkušební komisař KDP ČR
  Bc. Marta Šťastná - daňová poradkyně, členka sekce DPH a zkušební komisařka při KDP ČR, v soutěži Daňař & Daňová firma roku 2018 se stala již podruhé „Nejlepší lektorkou v daních za rok 2018“
  Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. - vedoucí ústavněprávního oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR
  doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. - vedoucí katedry financí VŠFS, první finanční arbitr ČR
  Ing. Antonín Daněk - specialista na zdravotní pojištění
  JUDr. Zdeňka Tesařová, LL.M. - MF ČR – zástupkyně ředitele odboru a vedoucí oddělení majetkové daně a daň silniční
  Mgr. Šárka Lásková - tajemnice Prezidia KDP ČR, manažerka kvalifikačních zkoušek
  Ing. Mgr. Hana Krasulová - vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa na Ministerstvu financí ČR, členka rozkladové komise pro řízení o rozkladech proti rozhodnutím Ministerstva financí ve věcech státního dozoru nad hazardními hrami
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  SMOSK (K Centrum), Senovážné náměstí 23, 110 00 PRAHA 1 - Nové Město
 • Termín

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Daňový profesionál® – kompletně

Cíle kurzu

Semináře cyklu jsou zaměřeny na výklad a procvičování daňových zákonů a souvisejících předpisů v praxi. Velká péče je věnována modelovým příkladům, které budete řešit pod dohledem lektorů.

Určeno pro

Vysoce odborný cyklus seminářů je vhodný pro každého, kdo se chce stát daňovým poradcem a být dobře připraven na náročné zkoušky u KDP ČR.

Je určen také zkušeným daňovým poradcům, auditorům, účetním a ekonomům, soudním znalcům v oblasti ekonomie a všem ostatním, kteří bez průběžného odborného vzdělávání nemohou kvalitně vykonávat praxi.

Obsah kurzu

1. modul: 14. – 15. 8. 2019 • Výklad účetnictví

2. modul: 19. – 28. 8. 2019 • Daně – výklad nejdůležitějších zákonů se skládá ze 13 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o DPH se zaměřením na tuzemsko
• DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi
• Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců
• Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
• Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
• Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
• Mezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv
• Zákon o daních z příjmů – závislá činnost
• Cestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy
• Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
• Zákon o pojistném na sociální zabezpečení
• Zákon o zdravotním pojištění
• Zákon o dani z hazardních her

3. modul:
3. – 5. 9. 2019 • Malé daně – výklad zákonů se skládá ze 4 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
• Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí
• Zákon o dani z nemovitých věcí a poplatky
• Zákon o dani silniční

4. modul: 10. – 12. 9. 2019 • Příklady daňové (DzPO, DzFO, DPH) se skládá ze 3 seminářů, které můžete s ohledem na ucelené téma absolvovat samostatně:
• Daň z příjmů fyzických osob (příklady)
• Daň z přidané hodnoty (příklady)
• Daň z příjmů právnických osob (příklady)

5. modul: 16. – 17. 9. 2019 • Daňový řád, daňový systém ČR

6. modul: 18. 9. 2019 • Právní minimum pro daňové poradce

7. modul: 24. – 25. 9. 2019 • Příklady účetní

Poznámka

Cyklus je rozdělen do sedmi základních modulů, které na sebe volně navazují. Z nich si můžete vybrat dle svých potřeb jednotlivé moduly (semináře) nebo můžete absolvovat celý vzdělávací program za výhodnějších finančních podmínek.

Termíny kvalifikačních zkoušek u KDP ČR na II. pololetí roku 2019: Přijímání přihlášek: do 31. 7. 2019
1. písemná část zkoušky: 1. 10. 2019
2. písemná část zkoušky: 2. 10. 2019
Ústní část zkoušky: 30. – 31. 10. 2019

Zájemci o získání mezinárodního certifikátu IES se mohou přihlásit ke složení zkoušky/testu:
(Cena za vykonání zkoušky a poplatek za vystavení certifikátu není součástí kurzovného.)
Podmínkou k získání mezinárodního certifikátu IES je absolvování modulů 2, 3, 4 a 5.
Test IES bude probíhat návazně po poslední přednášce 5. modulu, tzn. 17. 9. 2019; 14:00–15:30.

S ohledem na vysokou slevu/výhodu při účasti na celém cyklu, není možné při objednání uplatnit žádnou další slevovou variantu. Slevy není možné mezi sebou kombinovat.

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - 1. VOX a.s.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

1. VOX a.s.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.