CRM: Marketing pro managery

  • Místo konání

  • Region:
    Praha
  • Adresa:

Popis kurzu CRM: Marketing pro managery

CRM: Marketing pro managery

Tento praktický studijní program je odpovědí na praktické požadavky současných i budoucích liniových manažerů, vedoucích týmů, specialistů, koordinátorů a supervizorů, z nichž celá řada nemusí být přímo zapojena do financí nebo marketingu.

Za pomoci různých praktických aktivit se budete při řešení vašich manažerských problémů věnovat externímu prostředí, vztahům se zákazníky, průzkumu trhu, analýze produktů a služeb, cenotvorbě, propagaci, způsobu dodávky, kvalitě, očekáváním zákazníků a jejich spokojenosti. Budete se zaměřovat na scénáře, případové studie a vaši vlastní roli a to bez ohledu na to, zda jste v soukromém, veřejném nebo neziskovém sektoru.

Kurz je vhodný pro:
*technické specialisty, pro administrativní pracovníky, liniové manažery,
*zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
*absolventy vysokých škol, kteří chtějí aktualizovat / doplnit si své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
*lidi s praxí,
*začínající podnikatele v malé, ale i středně velké firmě.

Přínos pro jednotlivce:
Definování a vytvoření vlastní manažerské marketingové strategie, příprava marketingového plánu.

Přínos pro firmu:
Základy marketingového řízení, profesionální prezentace vlastní firmy, produktů a služeb, pochopení a ovlivňování chování zákazníků.

Průběh studia a podpora:
*Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
*Tutor (zkušený konzultant z praxe)
*Studijní skupina
*Tutoriál (setkání studijní skupiny formou workshopu vedeného tutorem) a 1 denní rezidenční škola
*Moderní studentský výukový online systém
*Certifikát o absolvování kurzu

Obsah kurzu
1. Co je marketing: marketing v rozličných kontextech, co jsou zákazníci, spotřebitelé a klienti, výměna, spravedlivost a spokojenost.
2. Spokojenost zákazníků: spokojenost zákazníků a kvalita.
3. Segmentace trhu: zacílení a positioning, metody segmentace trhu, segmentace jako nástroj manažerů, zacílení – orientace, positioning.
4. Pochopení a ovlivňování chování zákazníků: vlivy na chování zákazníků, organizační nákupní proces, měníme chování lidí, kdo vynucuje a povzbuzuje zákaznické chování.
5. Poskytování hodnoty při výměně – výrobku a služby: hodnota, kvalita a marketing vztahů, pochopení toho, jak se služby liší od výrobků, služby a řešení variability, budování a udržování kvality v poskytování služeb, spokojenost zákazníka, selhání a zotavení služby, budování dobrých marketingových vztahů.
6. Marketingový MIX: koordinace marketingového mixu, produkt, stanovení cen, místo, propagace, udržitelnost a marketingový mix.
7. Rozšířený marketingový mix pro oblast služeb: povaha služeb a marketingový mix, lidé, procesy a fyzické důkazy.
8. Řízení marketingových informací: význam informací, druhy marketingového průzkumu, výběr respondentů a sběr údajů, kritika marketingového průzkumu.
9. Marketingový plán: využití marketingového plánu.

Objednat účast na kurzu - CRM: Marketing pro managery
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.