Autentické veřejné vystupování, 1 denní kurz

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3847898
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1
 • Termín

 • Termín zahájení:
  19.3.2020
 • Termín ukončení:
  19.3.2020
 • Od – do:

  Možné slevy viz: http://www.timing.cz/slevy

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  7
 • Cena *

 • Cena:
  3600 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:
  Cena je konečná, nejsme plátci DPH.

Popis kurzu Autentické veřejné vystupování, 1 denní kurz

Lektor: RNDr. Jiří Weinberger

Cíl: Navodit zdravý pocit veřejně vystupujícího člověka. Naučit posluchače úspěšně předávat informace, ať už v rámci odborného, pedagogického nebo uměleckého působení. Objevit u každého individuální kreativní schopnosti.

Cílová skupina: učitelé na všech stupních od MŠ po VŠ, veřejně vystupující manažeři, prodejci, tiskoví mluvčí, asistenti a asistentky, členové projektových týmů, výrobní školitelé, auditoři, pracovníci veřejné státní správy a vlastně všichni, kdo pracují a komunikují s lidmi.

Hlavní tematické okruhy:

·       Poučky o řeči těla a další - jak je správně chápat, aneb jak si ze znalostí neudělat svěrací kazajku

·       Okruhy pozornosti – vnímání sebe sama v prostoru, základní typy komunikačních prostorů, v čem hledat jistotu, ukotvení a přirozenou autoritu

·       Gesta uzavřená, otevřená a rozporná, přirozená a umělá; práce s prostorem a s rovnováhou

·       HLAS, POZITIVNÍ I NEGATIVNÍ ÚČINKY HLASOVÉHO PROJEVU, objevení individuálních schopností (nejsme všichni stejní), význam kvality hlasu pro navození zdravého životního pocitu

·       Volba jazykové vrstvy (spisovné, lidové, technické, lokální, …)

·       Rytmus, intonace, akcent; umíme vyprávět vtipy? 

·       Co je to dialog s vnitřním partnerem a jak se dá využít v praxi

·       Mikrofony a ozvučení

·       Dobrá technika projevu vytváří a upevňuje přirozenou autoritu každého aktéra a je zdravým doplňkem každé životní role, včetně role dané nadřízeným postavením (učitel, rodič, šéf atd.)

Harmonogram: dvakrát občerstvení na místě plus poukázka na oběd v hodnotě 100 Kč;

9:00 až 12:00 výuka a trénink, 12:00 až 13:00 oběd, 13:00 až 16:00 výuka a trénink.

Kontakty:

TIMING Praha, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1; timing@timing.cz, www.timing.cz, 604 102 815

Vzdělání a aktivity lektora

Matematika: MFF UK, obor Pravděpodobnost a matematická statistika

Herectví: Studium pro pracující, oddělení vedené prof. Ivanem Vyskočilem

Publikace: Více než 100 publikací v ČR i zahraničí, viz také školicí firma TIMING Praha.

Publikace se zaměřením blízkým tematice kurzu a další inspirativní odkazy:

Komunikační egoismus a management rizik

Shodneme se na tom, co je to nonsense?

Úskalí interních směrnic a jak se jim vyhnout

Úvahy o výuce (nejen) matematiky

Učíme děti myslet a mluvit + recenze

Radostný úlek a jiné povídky + recenze

Postmoderní trendy v současné básnické tvorbě Jiřího Weinbergera

Večerní host radiožurnálu – rozhovor s Jiřím Weinbergerem

Nejnovější lektorova kniha

e-knihy Jiřího Weinbergera na stránkách Městské knihovny v Praze

Zábavné publikace: Poezie pro děti i pro dospělé, 2 knihy povídek, 15 scénářů pro literárně-hudební kabarety; 15 knížek; texty písní do hry Myška z bříška pro Divadlo v Dlouhé, občasné překlady poezie do češtiny; viz také JW-aktuálně a JW – všechny zábavné knihy.

Písňové texty: Během let je Jiřímu Weinbergerovi zhudebnili Václav Lahodný, Michal Vích, Jan Vondráček, Hana Tonzarová, Pavel Jurkovič, Miloš Kysilka a Tomáš Vlk.

Kulturní a sportovní záliby: Divadlo, literatura, sport, kreativní psaní (poezie, próza, eseje), aktivní účast v literárních kabaretech, t. č. zejména v kavárně www.cafeidoskop.cz.