Auditor kvality

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  ČSJ, Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  18.5.2020
 • Termín ukončení:
  20.5.2020
 • Cena *

 • Cena:
  9190 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  Cena pro nečleny: 9190 Kč + DPH, Cena pro členy: 7352 Kč + DPH

Popis kurzu Auditor kvality

Komu je kurz určen?

 • Pracovníkům kvality, kteří se chtějí stát auditory kvality první a druhou stranou (např. pro hodnocení dodavatelů)
 • Pracovníkům, kteří mají v organizacích na starosti řízení programu interních auditů
 • Zájemcům o certifikační zkoušku Auditor kvality

Co Vám kurz přinese?

Účastníci získají kvalifikaci a schopnost provádět audity první a druhou v souladu s normou ISO 19011. Program kurzu odpovídá požadavkům harmonizovaného systému vzdělávání v rámci EOQ (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-2018>Interní auditor kvality).

Kurz je součástí schématu našich kurzů pro auditory.

Odkazy na jednotlivé součásti schématu najdete po kliknutí na obrázek.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Středoškolské vzdělání a 1 rok praxe nebo vyučení v oboru a 3 roky praxe. Znalost normy ISO 9001. Požadavky pro certifikaci (absolvování personální zkoušky, která není součástí kurzu) jsou odlišné, viz.

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>Certifikace osob.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

/www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-2018>Interní auditor kvality

Doporučeno absolvování kurzu Technik kvality nebo obdobného kurzu.

Obsah kurzu:

 • Úvod do systému managementu kvality
 • Termíny a definice vztahující se k provádění auditů
 • Pokyny ISO 19011:
   • - Principy auditování
   • - Řízení programu auditů
   • - Plánování auditu
   • - Činnosti při auditu
   • - Zpráva z auditu
   • - Kompetence a hodnocení auditorů
   • - Management rizik v oblasti auditů
 • Zkušenosti z provádění auditů

Doba trvání kurzu:

3 dny

Odborný garant:

Ing. Elena Stibůrková

Metody výuky:

Výklad, případové studie a praktická cvičení.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky a úspěšného zvládnutí závěrečného testu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Doporučení:

Úspěšný absolvent kurzu má možnost se přihlásit k

/www.csq.cz/personalni-certifikace/auditor-kvality>certifikační zkoušce u certifikačního orgánu (pokud účastník před kurzem absolvoval kurz /www.csq.cz/kurzy/interni-auditor-kvality-2018>Interní auditor kvality). Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Upozornění:

Kurz je možné absolvovat pouze v podobě otevřeného (veřejného) typu, nikoliv v podobě typu uzavřeného školení (in-house). V podnikovém prostředí lze realizovat pouze školení na míru v podobě vybraných témat, které otevřený kurz obsahuje.

Kurz s variabilním symbolem K19158 je vhodný pro uchazeče z projektu POVEZ II.

Bližší informace:

Jana Kvapilová, tel.: +420 221 082 231

kvapilova@csq.cz
Objednat účast na kurzu - Auditor kvality
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.