Asistent pedagoga v Praze

 • Dodavatel

  Profil firmy na EduCity:
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3791254
 • Akreditováno:
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Holečkova 875/55, 15000 Praha 5 - Smíchov
 • Termín

 • Termín zahájení:
  12.11.2019 – 13:30 hod.
 • Termín ukončení:
  12.11.2019 – 19:00 hod.
 • Počet vyučovaných hodin:
  124
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  12000 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Asistent pedagoga v Praze

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium pro asistenty pedagoga.

Studium pro asistenty pedagoga

Komu je určeno:

pracovníkům, kteří vykonávají  nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání. 

Obsah:

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga,

Škola jako systém (včetně organizace školního roku), základní pedagogické a speciálně pedagogické pojmy, speciální vzdělávací potřeby

Základy terminologie pro pedagoga asistenta

Práva, povinnosti a kompetence asistenta pedagoga, jeho odpovědnost, spolupráce s pedagogem a pedagogickým sborem

Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru

Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů

Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka

Základy didaktické a výchovné činnosti. Vyučovací proces. Cíl, motivace. Organizační formy vyučování. Individuální vyučování. Skupinové a kooperativní vyučování. Frontální vyučování.

Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy

Podpora žáka

Orientace v požadavcích školy na žáka (MŠ, ZŠ, SŠ)

Základy psychohygieny učení

Základní techniky cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka a základní techniky pedagogické diagnostiky

Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování

Základní znalosti řešení výchovných problémů. Preventivní a rozvojové zaměření výchovy; výchovný projekt (cíle, úkoly, metody); nové přístupy v pedagogice

Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáka

Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace

Systém péče o žáka,

Systém péče o žáka a základní právní předpisy

Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika

Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga,

Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání

Specifika práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky

Komunikační dovednosti asistenta pedagoga

Forma:

Prezenční - seminář a exkurze (praxe)

 Vzdělávací cíl:

• Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil)

• Orientace v systému a organizaci školy

• Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy

• Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy

• Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech

• Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.)

• Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy

• Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka

• Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy

• Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením

• Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce

Hodinová dotace:

Celkově vzdělávací program zahrnuje 124 hodin:

• 120 hodin výuky, z toho 80 hodin přímé výuky (přednášky a semináře) a 40 hodin pedagogické praxe ve škole

• 4 hodiny zkouška

Cílová skupina

pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Plánované místo konání:

Holečkova 55/875, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Objednat účast na kurzu - Asistent pedagoga v Praze
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.