ALCHYMIE MOCI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2060647
 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Cena *

 • Cena:
  5700 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu ALCHYMIE MOCI

ALCHYMIE MOCI

Cíl kurzu:

Zážitkový kurz Alchymie moci je prvním z bloků uceleného manažerského programu Expedice 2013 a je určen především pro vedoucí pracovníky. Směřuje k pochopení našeho vztahu k moci a uvědomění si návyků, jakými moc v životě a práci uplatňujeme. Cílem je odstranění zlozvyků a bariér, které nám brání v tom vést druhé přirozeně, efektivně a s radostí. 

Účastníci se v průběhu tréninku soustředí na své individuální osobní bariéry přirozeného vedení, a učí se, jak toto navyklé chování změnit. Na konci výcviku každý účastník odchází s úkoly, které následně uplatňuje v praxi. Praktická část v běžném životě je nedílnou součástí výcviku, a účastníci jsou podporováni, aby jí věnovali dostatečnou pozornost. Jsou-li úspěšní, dojde pak v praxi k významnému zlepšení vztahů s podřízenými a kolegy, zjednodušení komunikace a zvýšení pracovní efektivity. 

Pro koho je kurz určen: 

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a lídry na všech úrovních řízení. Velmi oblíbený je i u pracovníků, kteří druhé nevedou, ale obtížně vycházejí se svými nadřízenými nebo mají problémy v situacích, kde hraje roli moc/bezmoc. Podmínkou je dobrovolná účast na výcviku, připravenost ke změně a ochota k seberozvoji

 Obsah tréninku:

 • Alchymie moci - jak funguje moc, její zákonitosti v pracovních vztazích
 • Přirozený leadership - co je přirozené vedení a jak se mu obvykle bráníme?
 • Nejčastější bariéry ve vedení (přílišná kontrola, zadržování moci, strach z vedení, chybějící sebedůvěra…)
 • Poznávání bariér, postojů a návyků ve vedení
 • Individuální a skupinové koučování, zaměřené na změnu stylu vedení

Metody:

 • zážitková cvičení zaměřená na rozpoznání stylů vedení
 • manažerské úkoly s intenzivní zpětnou vazbou od skupiny a lektora
 • individuální koučink mezi účastníky navzájem
 • skupinový koučink a zpětná vazba
 • tvorba cíle na budoucí období
 • praktické úkoly ke zpracování po tréninku
 • integrační a hodnotící setkání po třech týdnech od prvního tréninku 
 • možnost kombinovat s individuálním koučinkem s lektorkou kurzu

Lektorka:        Ing. Šárka Kmochová 

 

Investice:         5.700,- Kč pro jednoho účastníka za 1 den tréninku. Ubytování a občerstvení zdarma.