Akreditovaný kurz Chůva v Praze

 • Lektor

 • Popis

  Mgr. et Mgr. Iva Stratilová, MBA

  lektorka, mentorka, ředitelka AM Solvo,s.r.o a Petrklíč - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, z.s

  Nejprve působila jako učitelka, později jako lektorka a mentorka pedagogických kompetencí. Zaměřuje se na oblast měkkých dovedností, především komunikaci, vedení lidí, řešení konfliktů. Je zapsaným mediátorem u MS ČR, působí jako zástupce autorizované osoby pro profesní kvalifikace z oblasti výchovy, vzdělávání a personalistiky. 

  Mgr. Hana Janošková

  lektorka DVPP se zaměřením na předškolní pedagogiku

  členka a předsedkyně zkušební komise pro profese Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Kvalifikace: SZŠ Brno obor zdravotní sestra UP PdF Olomouc obor pedagogika předškolního věku + speciální pedagogika + učitelství pedagogiky na SŠ.Ve školství pracuje od roku 1996 v oblasti předškolní pedagogiky, speciální pedagogiky a učitelství na střední škole. V roce 2008 byla jmenována ředitelkou MŠ Řícmanice a pracuje ve funkci dodnes. 

  Martina Beštová, DiS

  lektorka v oblasti první pomoci a péče o dítě v době nemoci

  V r. 2000 ukončila VOŠ zdravotnickou J. Podsedníka v Brně jako Diplomovaná všeobecná zdravotní sestra. Praxi absolvovala na Septické chirurgii v Brně Bohunicích, Zeleném domě pohody Hodonín - mentálně retardovaná mládež, ambulanci Dr. Hamadové Břeclav - estetická dermatologie a nyní pracuje na lůžkovém oddělení Ortopedie-traumatologie břeclavské nemocnice.Neustále se vzdělává a věnuje se novým poznatkům: má za sebou kosmetický kurz, reflexologie nohy i ruky Ing. Černý + Patakyovi, kurz Dornova metoda, Breussova masáž, Thai king massage - Itálie, reiky. Ráda pracuje s lidmi. Výukou první pomoci se zabývala už při studiu, kdy pod patronací Červeného kříže spolupořádala zážitkové kurzy. 

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Holečkova 875/55, 15000 Praha 5
 • Termín

 • Termín zahájení:
  22.10.2019 – 08:30 hod.
 • Termín ukončení:
  12.12.2019 – 15:00 hod.
 • Doba trvání:
  20 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  160
 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  15500 Kč Cena za kurz bez zkoušky. Zkouška pro účastníky akreditovaného kurzu s výraznou slevou: cena po slevě 3000Kč
 • Popis ceny:
  Cena za kurz bez zkoušky. Zkouška pro účastníky akreditovaného kurzu s výraznou slevou: cena po slevě 3000Kč

Popis kurzu Akreditovaný kurz Chůva v Praze

Akreditovaný 160 hodinový kurz. Zahrnuje teorii, ale i praxi v našich smluvních zařízeních. Je vhodný pro toho, kdo potřebuje doplnit jak teorii, tak praxi.

Obsah kurzu:

- dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

- poskytování první pomoci dítěti/ dětem

- péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

- vedení dítěte k hygienickým návykům

- uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dítěte

- uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/ dětí

- řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko - psychologického hlediska

- uplatňování znalostí vývojových etap dítěte v socializaci dítěte v praxi

- dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám

- orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy

- provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte

Objednat účast na kurzu - Akreditovaný kurz Chůva v Praze
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.