EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Lektor volného času I

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  688660
 • Akreditováno:
  akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Ústecký kraj
 • Adresa:
  Teplice, Ústí nad Labem, Litoměřice, Mělník, Louny, Karlovy Vary, Praha
 • Termín

 • Od – do:

 • Akreditováno MŠMT:
  ano
 • Cena *

 • Cena:
  7000 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Lektor volného času I

Kontakt:  mach@job-asistent.cz  (737444602)

Časová dotace:  120 hodin       

Cena za 1 účastníka: 7.000,-Kč

Akreditováno: MŠMT č.j. 13 700/07-20/263

Vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání

Ukončení: závěrečná zkouška a osvědčení s celostátní platností

Absolvent je připraven pracovat s mládeží a dětmi. Má základy psychologie, vývojové psychologie, obecné a mimoškolní pedagogiky, psychologie dítěte, sociální a aplikované psychologie. Umí aplikovat techniky lidského učení a naslouchání, má základní pedagogické znalosti. Umí srozumitelně a zajímavě sdělovat informace, používat přiměřenou gestikulaci. Má vlastní osobitý styl v  jednání a prezentaci, vede zábavnou formou vzdělávání  dětí a mládeže. V průběhu kurzu získá zkušenosti s řízením a vedením volnočasových  kurzů, reaguje na možné situace, zvládá větší kolektiv. Umí motivovat děti ke společné činnosti, stanovit plán práce s dětmi, dlouhodobé i krátkodobé cíle. Na trhu práce je schopen zastávat pozici odborného lektora (pracovníka) především v centrech volného času, v neziskových organizacích, které organizují aktivity pro děti a mládež, v dětském klubu, ve školní družině, na letním táboře a v podobných zařízeních.  Při zaměření na seniory je schopen pracovat jako asistent v centrech pro seniory s důrazem na volnočasové motivační techniky.