Kvalita + logistika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2832469
 • Místo konání

 • Region:
  Pardubický kraj
 • Adresa:

Popis kurzu Kvalita + logistika

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout účastníkům možné postupy pro efektivní řízení toku materiálů a produktů v rámci jejich každodenních pracovních povinností. Současně umožnit pochopení jednotlivých vazeb a vztahů v rámci logistických řetězců, které nejsou omezeny branami firmy, ale sahají daleko za jejich hranice, jak na vstupu, tak i na výstupu. Formou  workshopů s řešením případových studií naučit získané informace správně aplikovat ve výrobní praxi.

Určeno pro

Pracovníkům firem, kteří se podílejí na jakékoli činnosti v rámci logistického toku. Jedná se tedy o pracovníky všech úrovní, kteří zajišťují kvalitu, nákup, kontrolu, skladování, manipulaci, vychystávání i expedici produktů.

Obsah kurzu

Podniková logistika • vznik a vývoj logistiky,

 • zasazení logistiky a její význam pro dosažení podnikových cílů,

 • logistický model podniku a jeho začlenění do podnikového systému,

 • komplexní a integrovaný logistický systém.


Nákupní logistika – logistika materiálového zásobování • druhy zásob a určení potřebného skladovaného množství,

 • klasifikace zásob a modely řízení zásob,

 • sklady, jejich dělení a určení vhodnosti použití,

 • logistický proces zásobování výroby materiálem.


Výrobní logistika – pohyb materiálu ve výrobním systému • zásoby ve výrobním systému,

 • logistický přístup k plánování a řízení výroby,

 • systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu – KANBAN a jiné,

 • materiálové toky ve výrobním systému, jejich mapování a hodnocení,

 • spojitost a vazby materiálového a informačního toku ve výrobě.


Logistika distribuce hotových výrobků • distribuce hotových výrobků na základě systémů řízení výrobků – JIT,

 • sekvenční dodávky zákazníkovi – přínosy a rizika,

 • vazby sekvenčních dodávek na velikost zásob,

 • systém distribuce a dopravy.


Hodnocení a kvantifikace logistických procesů • základní parametry a metody hodnocení logistických procesů a operací,

 • logistický přístup k přípravě výroby a jeho hodnocení,

 • prostorové uspořádání výrobního systému a logistický přístup k plánování a řízení výroby,

 • kvantifikace logistických procesů.

Poznámka

Další samostatná školení v oboru „Logistika“ umožní prohloubit dosavadní získané znalosti. Možná témata:


– Logistika skladování – 1 den


– Logistika řízení zásob – 2 dny


– Štíhlá logistika – 2 dny


– Kvalita v logistice – 1 den


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku na vyžádání rádi zpracujeme.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.