Způsobilost kontrolních procesů

kurz

Základní info

Grafické modulové schéma v oblasti metrologie a systému kvality naleznete 

zde.

Komu je kurz určen?

Pracovníkům útvarů metrologie, pracovníkům kontroly, manažerům kvality a dalším pracovníkům v automobilovém průmyslu, kteří mají na starost kontrolu, stanovování způsobilost kontrolních prostředků a prokazování shody se specifikací.

Co Vám kurz přinese?

Seznámíte se dokonale s obsahem příručky VDA 5 a na praktických příkladech si procvičíte postupy pro stanovení nejistot a prokazování shody pod vedením zkušených lektorů.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Účastníci by měli mít základní znalosti požadavků Zákona o metrologii a kap. 7.1.5 ISO 9001.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Metrologie pro auditory a pracovníky QMSManažer metrologie, Zpracování výsledků měření nebo Analýza systému měření.

Obsah kurzu:

  • Požadavky IATF 16 949 na řízení monitorovacích a měřicích zařízení,
  • Přehled požadavků souvisejících norem a předpisů,
  • Struktura a oblast použití předpisu VDA 5,
  • Koncepce kontroly a určení způsobilosti kontrolního procesu,
  • Vlivy na nejistotu výsledků měření,
  • Stanovení nejistot měření a hodnocení použitelnosti kontrolních prostředků,
  • Poskytnutí důkazu způsobilosti kontrolních procesů,
  • Přihlédnutí k nejistotě měření a určení intervalů shody.

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Jan Matuský

Metody výuky:

Prezentace, cvičení, příklady.

Učební materiály:

Nová publikace

/csj.omegadesign.cz/nabidka-publikaci/?tx_odcatalogcsq[oblast]=&tx_odcatalogcsq[typpublikace]=&tx_odcatalogcsq[title]=&tx_odcatalogcsq[code]=&tx_odcatalogcsq[fulltext]=Zp%C5%AFsobilost%20kontroln%C3%ADch%20proces%C5%AF&tx_odcatalogcsq[submit]=Hledat&tx_odcatalogcsq[detail]=46&cHash=ac29a325ffcfd6dcd83f5e30fd785fba>VDA 5 - Vhodnost kontrolních procesů, kterou účastníci obdrží na kurzu.

Doporučení:

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace

/www.csq.cz/kurzy/inzenyr-v-dodavatelskem-retezci>Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284
kopecky@csq.cz

Způsobilost kontrolních procesů

Vybraný termín:

16.9.2021  Praha

Cena
5790 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.