Základy programování a algoritmizace

Základní info

Kurz je určen všem, kteří doposud neprogramovali nebo mají s programováním jen minimální zkušenosti a potřebují získat základní dovednosti nutné pro studium konkrétních programovacích jazyků. Účastníci kurzu se naučí základům algoritmizace a programování, získají zkušenosti s vytvářením vývojových diagramů a jejich implementací a osvojí si používání proměnných, základních datových typů, řízení toku programu a používání logických operátorů.

Základy programování a algoritmizace

Vybraný termín:

 Praha

Cena
6400 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a osm ? Součet zapište číslicemi.