Základy jazyka SQL v SQL Serveru - SQL dotazování (SQL1)

Základní info

SQL (Structured Language Query) je dotazovací jazyk. Jeho hlavní rolí je komunikace mezi vámi a databázovým úložištěm, odkud z objemného množství dat generuje díky vašim příkazům rychle a přehledně požadované výstupy.

V průběhu kurzu se naučíte základní možnosti ovládání programu SQL Server Management Studio (SSMS) a zároveň se zjistíte, jak psát dotazy pro vyhledávání záznamů dle různých kritérií. Dozvíte se také, jak správně propojovat záznamy z více tabulek nebo jak přidělit oprávnění konkrétním uživatelům pro manipulaci s daty. Vaším výstupem bude report formou tabulek i bez využití Excelu.

Kurz „Základy jazyka SQL v SQL Serveru – SQL dotazování (SQL1)“ je určen především úplným začátečníkům v problematice – zejména analytikům, manažerům a vývojářům, kteří ke své práci chtějí získat nejen efektivní nástroj pro reporting.

Rámcová náplň kurzu

Úvod do SQL Serveru

 1. Základní orientace v SQL Server Management Studio (SSMS)
 2. Základní informace o SQL a rozdělení příkazů
 3. Vytváření databází a tabulek v SSMS
 4. Datové typy sloupců
 5. Primární a cizí klíče
 6. Zálohování a obnovení dat ze zálohy

Zajištění datové integrity za pomocí SSMS

 1. Omezení na vkládané hodnoty - NULL a NOT NULL, CONSTRAINTS
 2. Výchozí hodnoty
 3. Unikátní hodnoty
 4. Identita a její automatické generování
 5. Referenční integrita - primární a cizí klíče

Použití příkazu SELECT

 1. Základní syntaxe a použití
 2. Používání aliasů pro tabulky a sloupce
 3. Práce se sloupci za pomocí textových, matematických a datumových funkcí
 4. Filtrování dat pomocí WHERE
 5. Používání výrazů a operátorů
 6. Efektivní vyhledávání záznamu - ignorování velkých, malých písmen a diakritiky
 7. Vyhledávání NULL hodnot a zobrazení defaultních hodnot na místo NULL
 8. Řazení výsledků pomocí ORDER BY
 9. Eliminace duplicitních záznamů
 10. Seskupování dat pomocí GROUP BY
 11. GROUP BY vs. Alias sloupců
 12. Základní agregační funkce
 13. Agregační funkce a zpracovávání NULL hodnot
 14. Filtrování seskupených dat pomocí HAVING
 15. Dopad dotazů na výkon SQL Serveru
 16. Omezování množství vrácených záznamů pomocí TOP

Spojování dat z více tabulek

 1. Základní rozdělení klauzulí JOIN
 2. INNER JOIN, LEFT a RIGHT OUTER JOIN, FULL JOIN
 3. Spojování tabulek sami se sebou
 4. UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT, výběr jedinečných dat z dvou tabulek

Poddotazy (SUBSELECT)

 1. Úvod do poddotazů
 2. Použití poddotazů za pomocí odvozené tabulky
 3. Použití poddotazů za pomocí příkazu
 4. Použití operátorů IN, ALL, ANY a EXISTS
 5. KORELOVANÉ vs. NEKORELOVANÉ PODDOTAZY a jejich zatížení serveru

Základy jazyka SQL v SQL Serveru - SQL dotazování (SQL1)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
6900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.