Základy Internetworkingu

Kurzem Vás provede

Základní info

Cíle kurzu

Kurz A0 je teoretický, zameraný na predstavenie základných techník, technológií a terminológie komunikácie v dátových sieťach. Absolvent získa všeobecný prehľad o Internetworkingu, bude zoznámený s OSI modelom a rodinou protokolov TCP/IP, teda nevyhnutnými predpokladmi pre orientáciu v základoch sieťovej komunikácie a pre plné porozumenie nadväzujúcich kurzov (A1, A2,..).

Obsah kurzu

+ Úvod do Internetworkingu (základné prvky počítačových systémov, prevody medzi číselnými sústavami(binárnou, dekadickou a hexadecimálnou), základná terminológia, predstavenie OSI referenčného modelu a rodiny protokolov TCP/IP, popis zariadení pracujúcich na rôznych vrstvách OSI modelu (hub, bridge, switch, router, firewall, AAA server, remote access server ...) a rôznych sieťových topológií+ Typy sietí, ich funkcia, činnosť a základné komponenty vrátane použitých médií a protokolov (LAN Ethernet, Fast a Gigabit Ethernet protokol, WAN - vytáčané spojenie (ISDN, xDSL atď.), pevné linky a packet-switchované siete (Frame-Relay), MAN, SAN, CN a VPN+ Základné funkcie prepínačov+ TCP/IP - protokoly sieťové (IP, ICMP, ARP, RARP, DHCP) a transportné (TCP, UDP) vrstvy vrátane popisu záhlavia+ IP adresácia (subnetting, VLSM) a smerovanie (Distance- Vector a Link- State protokoly)

Předpoklady

Žiadne.

Studijní materiály

Účastníci obdržia prístup k elektronickej verzii študijných materiálov.

Základy Internetworkingu

Vybraný termín:

2.10.2023 –  3.10.2023  Bratislava 2 Upřesnující informace k termínu

Cena
460 Euro + 20% DPH

Termíny kurzu

Bratislava 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.