Windows Server 2003 – základní principy a nastavení sítě

Základní info

Tento dvoudenní kurz poskytne studentům znalosti a zkušenosti konfigurace počítačů založených na Windows OS pro komunikaci v sítích Microsoft Windows Server 2003. Věnuje se architektuře Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), převádění Internet Protocol (IP) adres mezi decimální a binární soustavou, procesu směřování IP, APIPA. Naučíme Vás, jak počítat subnet masku, vytvářet subsítě, konfigurovat IP adresu hostitele staticky i automaticky, přidělovat IP adresy v rozsáhlých sítích, konfigurovat hostitele pro použití jmenných serverů (DNS,WINS) a odstraňovat problémy spojení.

Windows Server 2003 – základní principy a nastavení sítě

Vybraný termín:

 Praha

Cena
6300 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.