Vedoucí auditor ISMS dle normy ISO/IEC 27001:2013

Kurzem vás provede

Základní info

Cíle kurzu

- Tento intenzivní 5denní kurz Information Security Management System Auditor připraví účastníky na to, jakým způsobem vykonávat audity pro certifikační orgány a napomáhá registračnímu procesu podle ISO/IEC 27001:2013. Účastníci též získají vědomosti a zručnosti potřebné k tomu, aby byli způsobilí poskytnout praktickou pomoc a informace ostatním jednotlivcům a organizacím, které se snaží o dosažení souladu s touto normou.- Cvičení a přednášky o auditování jsou založeny na normě ISO 19011:2018 (Směrnice pro auditování systémů managementu)- Při složení testu na konci školení získání certifikátu Vedoucího auditora ISMS dle normy ISO/IEC 27001:2013 v akreditacii CQI a IRCA**Cílová skupina:**- Pracovníci bezpečnosti ICT systémů, ICT manažerům, vnitřním auditorům anebo poradcům zavádějícím ISMS.**Přínosy školení:**- Kompletní zvládnutí kontroly ISMS podle normy ISO/IEC 27001:2013- Příprava na zvládnutí vnitřního auditu KII nebo VIS- Získání porozumění principům vedení auditu**Návaznost školení:**

Obsah kurzu

+ Co je informační bezpečnost+ Důležitost informační bezpečnosti+ Výklad požadavků normy ISO/IEC 27001:2013+ Přehled o hrozbách a zranitelnosti informační bezpečnosti+ Řízení rizik informační bezpečnosti+ Výběr řízení informační bezpečnosti+ Jak vybudovat systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)+ Techniky auditování ISO/IEC 27001:2013+ Řízení a vedení auditního týmu při auditu ISO/IEC 27001:2013+ Plánování auditů a sestavení programu auditu+ Příprava na vykonání auditu, sestavení kontrolního seznamu+ Zjištění z auditu, definice neshod, kategorizace neshod+ Dokumentace výsledků auditu, vypracování závěrečné zprávy z auditu+ Řešení neshod, opatření k nápravě+ Schopnosti pro efektivní vedení externího auditu+ Psychologické aspekty auditu+ Příprava na závěrečnou písemnou zkoušku+ Vykonání závěrečné písemné zkoušky

Předpoklady

+ Znalost požadavků zákona č. 181/2014 Sb.

Studijní materiály

Účastníci obdrží kopii předváděných prezentací.

Vedoucí auditor ISMS dle normy ISO/IEC 27001:2013

Vybraný termín:

20.9.2021 –  24.9.2021  Praha 8

Cena
35000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.