Večerní škola statistiky

Základní info

Kurz probíhá online každý čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin.

V rámci vzdělávacího programu se seznámíme s nejčastěji užívanými statistickými metodami. Kromě základního popisu zvolených metod se budeme věnovat také jejich aplikaci na reálných příkladech z praxe.

Po skončení Večerní školy statistiky můžete využít hodinovou bezplatnou konzultaci, v rámci které vám lektor může poradit vhodné metody pro vaše úlohy nebo doporučí další možnosti vzdělávání.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem programu je, aby jeho účastníci získali základní přehled o zvolených metodách a byli schopni je aplikovat ve své praxi.

Vzdělávací program je určen:

Program je určen pro každého, kdo si chce udělat základní přehled o nejpoužívanějších statistických metodách a zároveň se seznámit s prostředím programu IBM SPSS Statistics.

Předpoklady:

Program předpokládá schopnost základního ovládání PC.

Přínos účasti:

 

  • Schopnost samostatně aplikovat základní statistické metody a umět interpretovat výsledky.
  • Schopnost základní orientace v programu IBM SPSS Statistics.

 

Program kurzu:

 

  • Testování hypotéz
  • Vybrané parametrické testy
  • Ověřování normality dat
  • Vybrané neparametrické testy
  • Chí-kvadrát testy
  • Korelační analýza
  • Lineární regrese
  • Logistická regrese

 

 

 

Večerní škola statistiky

Vybraný termín:

5.10.2023 –  14.12.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu
18:00 – 19:00 hod.

Cena
9 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.