Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti

Kurzem Vás provede Ing. Lenka Kruntorádová MBA

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit s účetní závěrkou včetně změn DPPO. Účastí získáte komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek, optimalizaci DPPO, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, auditu, i o komunikace s FÚ.

Dozvíte se vše podstatné o stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví i dani z přidané hodnoty.

Připravíte se na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

Určeno pro

Seminář je určen účetním a „daňařům“ organizačních složek podniku, dále pak daňovým poradcům, ekonomům, a všem, které se ve své praxi potřebují orientovat v účtování a zdaňování daných subjektů.

Obsah kurzu

• legislativni ramec, změny v důsledku novely zákona o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu,

• podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny,

• vyhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví – konto 395,

• vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky,

• daňové neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady,

• účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku,

• kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy,

• změny v tvorbě opravných položek, dodanění zavazku, pohledávky a závazky vůči matce,

• rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.,

• ocenění CP a podílů, přecenění,

• dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci,

• časové rozlišení nákladu a výnosu,

• inventarizace majetků a závazků organizačních složek,

• DPH a organizační složka,

• cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení,

• uplatnění odčitatelných položek od základu daně,

• slevy na dani, výpočet slevy za ZPS,

• výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí,

• uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování daru,

• odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik,

• zpracovaní DPPO organizační složky,

• zahrnutí zahraničních příjmů do DPPO,

• audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK,

• způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení hospodářského výsledku,

• organizační složka na Slovensku,

• základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela Daňového řádu 2021.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Účetnictví organizačních složek a daňové souvislosti

Vybraný termín:

26.11.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.